Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก ” รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย The Prime Minister’s Industry Award 2021″ รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2564
รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2564
รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2564

✅สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ประเภทรางวัล

👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

👉คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มกราคม – พฤษภาคม 2564

📢ประกาศผล และมอบรางวัล สิงหาคม 2564


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทร.0-2202-3429 , 0-2202-3518 และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม


Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×