Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

อิสราเอลตั้งเป้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโปรตีนทางเลือก

อิสราเอลตั้งเป้าเป็นผู้นำในตลาดโปรตีนทางเลือก โดย Israel Innovation Authority (IIA) จะมีหน้าที่ดำเนินการและขยายการพัฒนา Ecosystem ในสายงานของโปรตีนทางเลือก สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นภายใต้การบริโภคโปรตีนที่ขยายตัวมากขึ้น

อิสราเอลตั้งเป้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโปรตีนทางเลือก

โปรตีนทางเลือกนั้นเป็นอาหารที่ผลิตจากพืชหรือเซลล์ของสัตว์ด้วยกรรมวิธีพิเศษ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  • โปรตีนทางเลือกจากสัตว์ พืช และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Dairy เช่นโปรตีนจากถั่ว
  • โปรตีนจาก Cell Cultured และ Dairy
  • โปรตีนจากสัตว์, พืช และส่วนประกอบที่ผลิตจาก Microorganisms
  • โปรตีนและส่วนประกอบจากแมลงในฐานะแหล่งอาหารทางเลือก

โปรตีนทางเลือกจะถูกทำให้มีรสชาติและสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ทั่วไปมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ต้องคงราคาในระดับที่เท่ากันหรือต่ำกว่า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรตีนซึ่งคาดว่าในปี 2050 จะมีปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

การใช้เทคโนโลยีการผลิตสำหรับโปรตีนทางเลือกนั้นนอกจากจะเป็นการสนับสนุนความต้องการบริโภคของตลาดแล้ว กระบวนการผลิตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นยังลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาลหากเปรียบเทียบกับระบบอาหารเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าโปรตีนทางเลือกสามารถเติมเต็มความหิวโหยได้มากขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง ทั้งยังหลีกเลี่ยงภัยจากการต่อต้านสาร Antibiotic ไปพร้อม ๆ กับการปลดปล่อยระบบนิเวศน์บนดินและในท้องทะเลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อฟื้นคืนธรรมชาติได้อีกด้วย

หัวใจหลักของโครงสร้างพื้นฐานนี้อยู่ที่เทคโนโลยีการหมัก หรือ Fermentation Technology ซึ่งใช้ Microbial Host ในฐานะ Cell Factories เพื่อสร้างส่วมผสมจำเพาะที่ต้องการ การผลักดันให้เกิดโครงสร้างเหล่านี้จำเป็นต้องมีการผลักดันการวิจัยในส่วนของโปรตีนทางเลือกและในสารอาหารกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนควบคู่ไปด้วยกันโดยใช้กรรมวิธี Synthetic Biology Method

ในปี 2021 เพียงปีเดียวทั่วโลกมีการลงทุนในเทคโนโลยีการหมักมูลค่ากว่า 1.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 285% จากปี 2020 หากมองย้อนกลับไปในการลงทุนระหว่างปี 2013 – 2021 จะพบว่ามีการลงทุนเพียง 2.81 พันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานในการหมักจะทำให้สามารถขยายสเกลในเชิงปริมาณไปพร้อม กับการทดสอบทางเทคนิคในด้านเศรษฐกิจได้ ทำให้สามารถป้อนสินค้ากลุ่มทดสอบไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสซื้อได้มากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในอิสราเอลจะเปิดโอกาสให้โครงการอีกมากมายสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเปิดโรงงานผลิตในท้องถิ่นขึ้น

IIA ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ถูกโอนย้ายจากกระทรวงเศรษกิจสู่กระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอิสราเอลมีหน้าที่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมอาหารใหม่นี้ขึ้น โดย IIA มองว่าโปรตีนทางเลือกที่ใช้เทคโนโลยีการหมักนั้นมีการเติบโตมากที่สุด และมีโอกาสที่อีกหลากหลายบริษัทจะใช้ข้อได้เปรียบจากการแบ่งกันงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันได้

ที่มา:
jpost.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
Plant-based Food Future Food ที่สลายข้อจำกัดของผู้บริโภค

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×