Wednesday, June 23Modern Manufacturing
×

เทคนิค 3D Print แบบใหม่ด้วยโครงสร้างแม่เหล็ก

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง Massachusetts  หรือ MIT สร้างโครงสร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่สามารถควบคุมได้โดยใช้คลื่นแม่เหล็กซึ่งโครงสร้างนั้นมีลักษณะคล้ายแมงมุมโครงสร้างดังกล่าวนั้นมีทั้งลักษณะเป็นข้อต่อที่สามารถพับได้ เมื่อเกิดการขยับจะมีการเคลื่อนไหวและรูปร่างคล้ายกับแมงมุมที่สามารถคลาน กลิ้ง กระโดด ซึ่งมีความไวเพียงพอที่จะจับลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านได้ หรือสามารถห่อหุ้มเม็ดยาและขนส่งข้ามโต๊ะได้ด้วยเช่นกัน ความสำเร็จนี้สามารถไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์รูปแบบใหม่ได้ในอนาคต

วัสดุแบบใหม่นี้เกิดจากหมึกที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้ในการพิมพ์สามมิติได้ มีการใช้งานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบหัวฉีดของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำให้อนุภาคเกิดการหมุนจนเกิดการผสมผสานกลายเป็นเนื้อเดิยวกันและถูกฉีดออกมา นักวิจัยสามารถควบคุมให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเปลี่ยนรูปได้ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนรูปทรง

ที่มา:

News.mit.edu

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×