fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

11 บริษัท กับ 4 กลุ่มเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารอัจฉริยะที่เกิดขึ้นแล้ว!

เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีทั้งเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา รอเปิดตัว หรือมีการใช้งานจริงแล้วในตลาด ซึ่งเวปไซต์ Confectionery News ได้นำเสนอเทคโนโลยี Smart Packaging ที่พร้อมแล้วสำหรับการใช้งานในปี 2018 รวบรวม 11 เทคโนโลยี จาก 4 กลุ่มเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ระบบบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะในเบื้องต้นสามารถจำแนกตามคุณสมบัติได้สองกลุ่มใหญ่ ได้แก่

 1. Active Packaging ที่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น ควบคุมความชื้น ออกซิเจน
 2. บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่สามารถสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น สถานที่ผลิต ส่วนผสม เป็นต้น

จากคุณสมับติดังกล่าว สามารถจำแนกกลุ่มเทคโนโลยีย่อยเป็น 4 กลุ่มเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ Barcode / QR Code, Sensor / Printed Electronics, AR และ Smart Indicator / Pigment / Ink ซึ่ง 11 เทคโนโลยีจากบริษัทต่างๆ ถูกจัดอยู่ใน 4 กลุ่มนี้นั่นเอง

Barcode / QR Code

 1. MaXQ ระบบบรรจุภัณฑ์แบบดิจิทัลที่มีการใช้บาร์โค้ด QR และการพิมพ์ จาก Amcor เพิ่มความสามารถในยการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความรักในแบรนด์ของสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองกับแบรนด์ด้วยรูปแบบข้อมูลต่างๆ อาทิ สารอาหาร การผลิตเป็นต้น ระบบนี้ทำให้เกิดปฏิกริยาโต้ตอบระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายแบบ Real-Time
 2. ระบบบริหารจัดการ IoT จาก EVERYTHNG เชื่อมต่อสินค้าจากผู้บริโภคสู่เวปไซต์และบริหารจัดการข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นสู่อัตลักษณ์อัจฉริยะในรูปแบบดิจิทัล (Digital Identities) เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้า ติดตามรายละเอียดสินค้าได้ทุกขั้นตอนของโลจิสติกส์และการผลิต ทั้งยังสนับสนุนการตลาดแบบลงลึกและสร้างประสบการณ์หลังการขายให้แก่ผู้บริโภค
 3. แพลทฟอร์มที่ผสมผสาน QR IoT และบาร์โค้ด 2 มิติ จาก Scantrust ทำให้สามารถควบคุมซัพพลายเชนได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์หรือสายการผลิต
 4. Smartglyph นิยมใช้ในกลุ่มเภสัชกร FMCG ร้านค้าปลัก บริการทางการเงิน ภาพยนตร์ สนับสนุนระบบบาร์โค้ดอัจฉริยะ การล็อคอินอัจฉริยะ และการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด
 5. MagicAdd ระบบบรรจุภัณฑ์ Internet of Packaging การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์และข้อมูลด้วย Cloud ตอบสนองต่อการทำงานจำนวนมาก ยกระดัับการทำงานด้านโลจิสติกส์สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า

Sensor / Printed Electronics

 1. FlexICs อุปกรณ์ฝังตัวราคาประหยัดสำหรับบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จาก PragmatIC เสริมศักยภาพอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ให้สามารถตอบสนองและเข้าถึงผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมได้ โดยแผงวงจรมีพื้นฐานจากซิลิคอนทำให้มีราคาถูกและตอบสนองต่อการใช้งาน RFID และ NFC
 2. Opensense Technology ระบบ Dual-ID Tag จาก Thinfilm เป็นใช้งานเซนเซอร์เพื่อตรวจจับซีลหรือสถานะการถูกเปิดของสินค้ารวมถึงข้อมูลเฉพาะของสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพสินค้าด้วย NFC สำหรับอุปกรณ์ลาเบลและบรรจุภัณฑ์เคลื่อนที่พร้อมบริการจากตลาวด์จากแพลทฟอร์ม CNECT
 3. แพลทฟอร์ม Water.IO เปลี่ยนแปลงสู่บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะด้วย Internet of Packaging ผ่าน App ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะและเซนเซอร์ฝังตัวในสินค้าที่จะไม่มีการรบกวนใดๆ ต่อบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม

AR

 1. Blippar บริษัทเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญ AR และ App สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สวนับสนุนการตรวจสอบที่มาของสินค้าและคุณภาพผ่าน Blippar App ผ่านระบบตรวจจับภาพที่ทำการตรวจความสมบูรณ์ของสินค้าและแสดงข้อมูลต่างๆ อาทิ การประกันคุณภาพ ข้อมูลสารอาหาร รายละเอียดสุานที่และรูปภาพของฟาร์ม

Smart Indicator / Pigment / Ink

 1. Timestrip เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อออกแบบ ควบคุมเวลาและระบุอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ ซัพพลายเชนและพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยสิทธิบัตรเฉพาะ ตัวระบุอุณหภูมินี้ครอบคลุมตั้งแต่ระยะ 3 เดือนไปจนถึง 1 ปี
 2. Insignia Technologies เทคโนโลยีที่มีการใช้เม็ดสีและหมึกอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถใช้เพื่อระบุระยะเวลาที่อยู่ในตู้เย็นและเตือนเมื่ออาหารผ่านช่วงเวลาที่เมหาะสมต่อการบริโภคด้วยการเปลี่ยนสี

ที่มา:

 • Confectionarynews.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.