fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

เปลือกปูและเยื่อไม้ทางเลือกใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก

นักวิจัยจาก Georgia Institute of Technology สร้างวัตถุดิบจากเปลือกปูและเยื่อไมเที่สามารถใช้แทนที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

การค้นพบนี้ถูกเผยแพร่ใน Journal ชื่อว่า ACS Sustainable Chemistry an Engineering ซึ่งงานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการเปรียบเทียบกับ PET หรือ Polyethylene Terephthalate ซึ่งมีปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในวัตถุดิบที่โปร่งแสง เช่น เครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ต่างๆ ผู้วิจัยรายงานว่าสามารถลดการแทรกซึมของอากาศได้ถึง 67% ซึ่งทำให้อาหารสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น

กระบวนการทดลองนั้นเริ่มต้นด้วยการนำนาโนไฟเบอร์จากไคตินและเซลลูโลสผสมในน้ำ จากนั้นจึงฉีดพ่นลงบนพื้นผิวทับไปมาหลายชั้นเพิ่อสร้างแผ่นฟิล์มที่ เมื่อวัตถุดิบแห้งแล้วจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ แข็งแรง โปร่งแสง ย่อยสลาย เหมาะกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของกระบวนการวิธีนี้


ที่มา:

  • Sciencedirect.com

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.