fbpx
Sunday, July 5Modern Manufacturing

10 อันดับสินค้าส่งออกยอดนิยมของไทยปี 2561

หัวข้อ Maintenance for Automation System
สัมมนาฟรีสำหรับแผนกซ่อมบำรุง Maintenance for Automation System

กระทรวงการคลังรวบรวมข้อมูลสินค้าส่งออกจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดย 10 อันดับสินค้าส่งออกยอดนิยมมีดังนี้

  1. เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ
  2. เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ
  3. ยานยนต์และส่วนประกอบ
  4. อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
  5. ยางและของทำด้วยยาง
  6. พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก
  7. เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์
  8. ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง
  9. ธัญพืช
  10. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์, การแพทย์, การถ่ายรูป, การวัด, การตรวจสอบ

มูลค่ารวมการส่งออกของสินค้าทั้งหมด 99 หมวดสินค้าอยู่ที่ 6.76 แสนล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2560 มูลค่าการส่งออกรวม 7.20 แสนล้านบาท หดตัวลง 6.12% มีกลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความผันผวนมากที่สุดในสิบอันดับ โดยในเดือนสิงหาคมมียอดส่งออกสูงที่สุด 9.4 หมื่นล้านบาท และในเดือนเมษายนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6.3 หมื่นล้านบาท

ที่มา:

กระทรวงการคลัง

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.