fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

10 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมโลหการ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในทุกที่โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายอย่างโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับกระบวนการแปรรูปโลหะซึ่งใช้ความร้อนสูงส่งผลต่อความร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะมีสาเหตุของอุบัติเหตุอะไรที่สามารถพบเห็นได้บ่อยบ้าง ติดตามได้ในคลิป

  1. เหล็กจากกระบวนการรีดเป็นเส้น
  2. การปะทุของโลหะขณะใส่แม่พิมพ์
  3. โลหะเหลวกระเซ็นจากภาชนะ
  4. เบ้ารับน้ำเหล็กชำรุด
  5. มลพิษจากการทิ้งกองตะกรัน
  6. ความชื้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหัน
  7. ไฟ
  8. หม้อไอน้ำระเบิด
  9. การทำงานของเตาอาร์คไฟฟ้า
  10. ตะกรันระเบิด

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นสามารถควบคุมและป้องกันได้โดยการทำงานตามขั้นตอนอย่างรัดกุม เริ่มต้นด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องและมีคุณภาพ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการแปรรูปโลหะนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะการเคลื่อนย้าย ขั้นตอนการขึ้นรูป แบ่งได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการและอุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยเสริม เช่น ความชื้น การสั่งสมของการเคมี

 

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.