Monday, January 17Modern Manufacturing
×

10 เทคโนโลยีดิจิทัลที่นักอุตสาหกรรมต้องการในปัจจุบัน

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการผลิตดิจิทัล หรือการทำ Digital Transformation นั้นเป็นยาขมสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมจำนวนมาก การลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเกิดขึ้นผ่านโครงการนำร่องหรือเกิดขึ้นจากปัญหาสำคัญของโรงงาน (Pain Point) เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเว็บไซต์ The Manufacturer ได้ระบุถึงความต้องการด้านดิจิทัลในการใช้งานของนักอุตสาหกรรมเอาไว้ 10 กิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในการผลิตที่นักอุตสาหกรรมต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนจากข้อมูลของ The Manufacturer ได้แก่

 1. การติดตามงาน (สถานที่และสถานะ)
 2. ผนวกรวมการบริหารจัดการและการรายงานปัญหาระหว่างงานออกแบบและกิจกรรมการผลิตเข้าด้วยกัน
 3. ทำขั้นตอนแนะนำการทำงานและกิจกรรมการประกอบให้เป็นดิจิทัล
 4. ติดตามข้อมูลเชิงปริมาณ (ทรัพยกรมนุษย์และเครื่องจักร)
 5. ติดตามกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ
 6. รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และผลิตภัณฑ์
 7. การสนับสนุนในการตั้งค่าเครื่องจักรและกระบวนการ
 8. การซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์
 9. ติดตามข้อมูล Lead Time ภายใน
 10. กำหนดการณ์ทำงาน (มนุษย์และเครื่องจักร)

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่นักอุตสาหกรรมต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นการเสริมกำลังและประสิทธิภาพของกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการทำงานของแรงงาน การประเมินความคุ้มค่าในการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้เป็นการยกเครื่องเปลี่ยนเป็นการผลิตอัตโนมัติทั้งระบบ แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา:
Themanufacturer.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
Boston Micro Fabrication กับเทคโนโลยีการพิมพ์ขนาดจิ๋ว
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×