fbpx
Sunday, May 31Modern Manufacturing

รู้จัก 3 Domain พื้นฐานสำหรับงานตรวจวัดคลื่นสัญญาณ

การวัดและอ่านค่าสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในการตรวจสอบ วัดคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ Domain สัญญาณที่มักจะพบเจอได้บ่อยครั้งนั้นมีอะไรบ้าง?

Signal Analysis หรือการวิเคราะห์สัญญาณเป็นการตรวจวัดคลื่นเพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะสถานภาพของชิ้นงานหรืออุปกรณ์ผ่านค่าสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งการทำความเข้าใจแนวคิดของค่าสัญญาณไฟฟ้านั้นต้องเข้าใจแนวคิดของ เวลา (Time) ความถี่ (Frequency) และ โหมด (Modal) จะบ่งบอกถึงลักษณะ (Character) ของคุณสมบัติสิ่งที่ถูกวัดอยู่ได้

Time Domainวิธีที่นิยมใช้ในการสังเกตสัญญาณ คือ การดูที่ Time Domain ซึ่งเป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในค่าของระบบเมื่อเวลาผ่านไป มักนิยมใช้ในการบันทึกค่าที่น่าสนใจโดยแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่าน Transducer ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวกรองเลือกค่าสัญญาณที่จำเป็นต่อการตรวจวัด

Frequency Domain

ต้องยกความดีความชอบให้กับบารอน Jean Baptiste Fourier ที่ทำให้เห็นว่ามีรูปแบบคลื่นอยู่ในโลกที่เราใช้ชีวิตกันจริง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการเติม Sine Wave เข้าไป Frequency Domain นั้นจะมีส่วนสำคัญหลัก ๆ 3 ส่วน ได้แก่ Amplitude ความถี่ และ ช่วงคลื่น (Phase) การอ่าน Sine Wave จะเป็นการมองย้อนกลับไปถึงส่วนผสมของคลื่นนั้น ๆ ที่มีความเฉพาะตัว

Modal Domain

การสั่นสะเทือนนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถระบุได้ แต่การสั่นสะเทือน Modal Domain นั้นจะเป็นการสั่นสะเทือนเชิงกายภาพเสียมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาณที่แฝงอยู่ในคุณสมบัติของวัสดุ ในวัสดุที่มีโครงสร้างเรียบง่ายอย่างหนังกลองเราสามารถเขียนสมการได้เพื่อหาโหมด แต่ปัญหาจริง ๆ คือ การที่วัสดุชิ้นนั้นมีความซับซ้อนสูงทำให้ยากต่อการวัดและการทำความเข้าใจค่าที่เกิดขึ้นทำให้การวัดค่าสัญญาณสามารถตรวจสอบค่าทางกายภาพได้ด้วยเช่นกัน

ในรายละเอียดเชิงลึกและพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดค่าสัญญาณนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมาก หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตรวจวัดค่าสัญญาณสามารถลงทะเบียนงานสัมมนา Back to Basics จาก Keysight Technologies ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงานสัมมนาจัดขึ้นผ่าน Webinar ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.