fbpx
Monday, January 25Modern Manufacturing

รู้จัก 3 Domain พื้นฐานสำหรับงานตรวจวัดคลื่นสัญญาณ

การวัดและอ่านค่าสัญญาณทางไฟฟ้าเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในการตรวจสอบ วัดคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ Domain สัญญาณที่มักจะพบเจอได้บ่อยครั้งนั้นมีอะไรบ้าง?

Signal Analysis หรือการวิเคราะห์สัญญาณเป็นการตรวจวัดคลื่นเพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะสถานภาพของชิ้นงานหรืออุปกรณ์ผ่านค่าสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งการทำความเข้าใจแนวคิดของค่าสัญญาณไฟฟ้านั้นต้องเข้าใจแนวคิดของ เวลา (Time) ความถี่ (Frequency) และ โหมด (Modal) จะบ่งบอกถึงลักษณะ (Character) ของคุณสมบัติสิ่งที่ถูกวัดอยู่ได้

Time Domain

วิธีที่นิยมใช้ในการสังเกตสัญญาณ คือ การดูที่ Time Domain ซึ่งเป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในค่าของระบบเมื่อเวลาผ่านไป มักนิยมใช้ในการบันทึกค่าที่น่าสนใจโดยแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่าน Transducer ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวกรองเลือกค่าสัญญาณที่จำเป็นต่อการตรวจวัด

Frequency Domain

ต้องยกความดีความชอบให้กับบารอน Jean Baptiste Fourier ที่ทำให้เห็นว่ามีรูปแบบคลื่นอยู่ในโลกที่เราใช้ชีวิตกันจริง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการเติม Sine Wave เข้าไป Frequency Domain นั้นจะมีส่วนสำคัญหลัก ๆ 3 ส่วน ได้แก่ Amplitude ความถี่ และ ช่วงคลื่น (Phase) การอ่าน Sine Wave จะเป็นการมองย้อนกลับไปถึงส่วนผสมของคลื่นนั้น ๆ ที่มีความเฉพาะตัว

Modal Domain

การสั่นสะเทือนนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถระบุได้ แต่การสั่นสะเทือน Modal Domain นั้นจะเป็นการสั่นสะเทือนเชิงกายภาพเสียมากกว่าการที่จะเป็นสัญญาณที่แฝงอยู่ในคุณสมบัติของวัสดุ ในวัสดุที่มีโครงสร้างเรียบง่ายอย่างหนังกลองเราสามารถเขียนสมการได้เพื่อหาโหมด แต่ปัญหาจริง ๆ คือ การที่วัสดุชิ้นนั้นมีความซับซ้อนสูงทำให้ยากต่อการวัดและการทำความเข้าใจค่าที่เกิดขึ้นทำให้การวัดค่าสัญญาณสามารถตรวจสอบค่าทางกายภาพได้ด้วยเช่นกัน

ในรายละเอียดเชิงลึกและพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดค่าสัญญาณนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมาก หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตรวจวัดค่าสัญญาณสามารถลงทะเบียนงานสัมมนา Back to Basics จาก Keysight Technologies ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงานสัมมนาจัดขึ้นผ่าน Webinar ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.