Wednesday, December 1Modern Manufacturing
×

รู้จัก 3 หุ่นยนต์สัญชาติไทยจาก OBODROID

บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทสัญชาติไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI)  ตั้งเป้าพัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย, หุ่นยนต์ต้อนรับ, หุ่นยนต์โฆษณา, หุ่นยนต์ส่งของ และหุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว โดยปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมา 3 รุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการของตลาดในปัจจุบัน

Obodroid มุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการ (Service Robots) เพื่อนำไปใช้งานจริงในการบริการด้านต่าง ๆ โดยตั้งเป้าให้หุ่นยนต์สามารถ รับรู้ เข้าใจและปฏิสัมพันธ์กัับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำงานบริการและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ ห้างสรรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล (และการบริการทางการแพทย์)  รวมถึงในพื้นที่ส่วนตัว เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม หรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ปัจจุบันหุ่นยนต์จาก Obodroid ได้เปิดตัวออกมาแล้ว 3 รุ่น ได้แก่

หุ่นยนต์ปิ่นโต (PINTO)

นยนต์ส่งของเพื่อช่วยการส่งของระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยลดโอกาสในการสัมผัสระหว่างแต่ละบุคคลและลดความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อโควิด-19

หุ่นยนต์ไข่ต้ม (KAITOMM)

หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว สามารถรับคำสั่งและพูดคุยกับผู้ใช้งานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะ (Home Automation) เพื่อสั่งการเปิด/ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆภายในที่พักอาศัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับวัดค่าสัญญาณชีพต่างๆเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของเจ้าของผู้ใช้งาน และหุ่นยนต์มีกล้องภายในตัว สามารถใช้เป็นกล้องวงจรปิดหรือโทรวีดีโอคอลได้ ฟังก์ชั่นอื่นๆของหุ่นยนต์สามารถตั้งเตือน, ตั้งปลุก, เล่นเพลง, สวดมนต์, เช็คสภาพอากาศ และอื่นๆอีกมากมาย เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัยเพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับผู้ใช้งาน

หุ่นยนต์เอสอาร์วัน (SR1)

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย สามารถเดินตรวจตราและส่งภาพเหตุการณ์ 360 องศารอบตัว กลับไปยังศูนย์บัญชาการ พร้อมด้วยเทคโนโลยี AI ที่ทำให้ SR1 สามารถระบุตัวตน และติดตามบุคคลจากการจดจำใบหน้า, ตรวจจับวัตถุต้องสงสัยและเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ นอกจากนี้เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ SR1 จะแจ้งเตือนหน่วยรักษาความปลอดภัยพร้อมรายงานเหตุการณ์และจุดที่พบให้ทราบ เพื่อให้ระงับเหตุที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที เหมาะสำหรับการใช้งานในโครงการที่อยู่อาศัย, ห้างสรรพสินค้า, และสถานที่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่ต้องดูแลรักษาด้านความปลอดภัย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×