Friday, December 1Modern Manufacturing
×

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานใบขัดและใบเจียรสำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกลายเป็นส่วนสำคัญในการจัดการพื้นผิวของชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานขัด งานเคลือบ การเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมเป็นงานที่แรงงานต้องใช้เวลาและความรอบคอบในการทำงาน การเข้ามาของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจึงสามารถแก้ทั้งปัญหาที่เกิดกับแรงงาน เพิ่มความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างชัดเจน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 3M Abrasive Robotics and Automation ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่องานขัดและเจียรด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ เพื่อส่งมอบความคุ้มค่าและคุณภาพที่ส่งเสริมมาตรฐานของผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานใบขัดและใบเจียรสำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่

การเข้ามาของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต ไปจนถึงการอุดรอยรั่วของ Human Error หรือความผิดพลาดจากมนุษย์ โดยการใช้งานหุ่นยนต์นั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพ ความสม่ำเสมอ และผลิตภาพในการทำงาน ท้ายที่สุดจะส่งผลต่อการประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นในระยะยาว

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ตั้งแต่การจัดการกับวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงการบริหารจัดการหลังการขาย หากมองลึกลงไปในส่วนของการเก็บผิวหรือความเรียบร้อยของชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเก็บรายละเอียด การขัดสี หรือขัดเงาต่าง ๆ ผู้ผลิตอาจเกิดความเข้าใจว่าสามารถใช้กระดาษทรายขัดหรือใบเจียรที่แรงงานใช้ติดตั้งเข้ากับหุ่นยนต์ได้ทันที หรือมักเลือกใช้อุปกรณ์ที่ราคาถูกเป็นพิเศษเนื่องจากมองว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนบ่อยอยู่แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดไปเสียทั้งหมด

ใบเจียร/ใบขัด ทั่วไปอาจไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบอัตโนมัติ

แม้ว่าตลาดของอุปกรณ์อย่างใบขัดหรือใบเจียรจะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้อยู่มากมาย ตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงระดับพรีเมียมที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกแบรนด์หรือทุกชิ้นที่จะสามารถนำมาใช้งานกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ถูกออกแบบไว้ว่าจะสามารถรองรับความเร็วและแรงกดที่เกิดขึ้นได้แค่ไหน โดยเหตุผลหลัก ๆ มี 3 ข้อ ดังนี้

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานใบขัดและใบเจียรสำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่

1. แรงกดของหุ่นยนต์นั้นแตกต่างจากแรงงานของคน

แม้ว่าหุ่นยนต์จะสามารถตั้งค่าแรงกดหรือระยะความสูงต่าง ๆ ในการขัดผิวได้ แต่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อย่าง Force Sensor มาช่วยเพิ่มความสามารถ แตกต่างจากคนที่สามารถปรับเปลี่ยนแรงได้ตลอดเวลาตามลักษณะของชิ้นงาน แรงที่เกิดจากการใช้งานของหุ่นยนต์นั้นจะรองรับแรงสะท้อนกลับที่เกิดขึ้นในการใช้งานได้มากกว่าแรงของมนุษย์ ทำให้ใบขัดที่ออกแบบมาสำหรับแรงของมนุษย์นั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า ในบางกรณีอาจทำให้ได้ปริมาณงานและคุณภาพที่น้อยลงเมื่อเทียบกับแรงของมนุษย์ที่ใช้

2. การทำงานต่อเนื่องของมนุษย์ และหุ่นยนต์นั้นแตกต่างกัน

ด้วยความสามารถในการทำงานที่ไม่รู้เหนื่อยของหุ่นยนต์ การใช้งานใบขัดหรือใบเจียรทั่วไปจึงต้องมีการเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง เกิดความสิ้นเปลืองและ ต้องหยุดการทำงาน เกิด Downtime ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ขัด ในขณะที่การทำงานของมนุษย์อาจไม่ต่อเนื่องเท่าหุ่นยนต์ ด้วยข้อจำกัดของร่างกายและรูปแบบการทำงานจึงต้องมีการเว้นระยะหรือหยุดพักบ้าง ซึ่งการหยุดพักของมนุษย์นี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืดอายุและความทนทานได้อีกด้วย

3. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อุบัติเหตุและความสูญเปล่าได้

การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับแรงงานกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นั้นส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง นอกจากนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหุ่นยนต์และชิ้นงานในกรณีที่ใบขัดเกิดการฉีกขาดระหว่างการทำงานเนื่องจากเลือกใช้ใบขัดที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับระบบอัตโนมัติ

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานใบขัดและใบเจียรสำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่

เพื่อให้สามารถใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับงานขัดได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องจักรและชิ้นงาน 3M ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการขัดสำหรับอุตสาหกรรมจึงได้พัฒนาโซลูชัน 3M Abrasive Robotics and Automation ที่รองรับความต้องการของธุรกิจการผลิตยุคใหม่ขึ้นมา

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการจัดการกับพื้นผิวชิ้นงานอย่างใส่ใจโดยเฉพาะ

เมื่อนึกถึง 3M หลายคนจะนึกถึงภาพจำด้านอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านอย่าง Scotch-Brite สำหรับล้างจานไปจนถึงหน้ากากกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูงตามแบบอุตสาหกรรม และในงานด้านการขัดผิววัสดุเองไม่ว่าจะเป็น กระดาษทราย ใบขัด หรือใบเจียรต่าง ๆ ก็ต้องยอมรับว่า 3M นั้นเป็นผู้นำในงานด้านนี้อย่างไม่ต้องสงสัย เพราะมีความชัดเจนทั้งด้านยอดขายและนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นมาเป็นอย่างดี

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานใบขัดและใบเจียรสำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่

ภายใต้การแข่งขันยุคใหม่ 3M ตระหนักดีว่าเงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกันออกไปในการใช้งานจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของผู้ผลิต ด้วยประสบการณ์ในการทำงานและเป็นพันธมิตรกับ System Integrator หรือ SI อย่างใกล้ชิด จึงได้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับงานขัดผิวด้วยระบบอัตโนมัติขึ้นมาอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอน เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขัดผิวหยาบ การขัดผิวเก็บงาน การขัดขอบ ทาง 3M ก็พร้อมให้ความสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตร ในการใช้งานใบขัดกับระบบอัตโนมัติอย่างครอบคลุมทุกความต้องการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ได้แก่

3M Cubitron II

เทคโนโลยี Precision Shaped Grain ที่ทำให้ขัดงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดวางเม็ดทรายแบบพิเศษที่มีมุมแหลมตั้งขึ้นเสมอ และเมื่อมีการแตกหักของเม็ดทรายเหล่านี้ก็จะเกิดมุมแหลมขึ้นใหม่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยาวนาน

Scotch-Brite

เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่องานขัดสำหรับเก็บพื้นผิวที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ ให้เกิดความเรียบสม่ำเสมอใช้งานได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะ

3M Trizact

เทคโนโลยีสำหรับการขัดผิวตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงการขัดเงาเพื่อความสวยงาม เหมาะสำหรับโลหะ เช่น สเตนเลสตีล ช่วยลดปัญหารอยขัดไม่สม่ำเสมอ รอยขัดลึก ทำให้งานเสียรูปและเปลี่ยนสีที่มักเกิดขึ้นจากการใช้งานใบขัดทั่วไป

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานใบขัดและใบเจียรสำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่

โซลูชัน 3M Abrasive Robotics and Automation นั้นจะทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับการขัดผิวชิ้นงานด้วยระบบอัตโนมัตินั้นจะเกิดความคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานที่มากขึ้น ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน รักษาคุณภาพของการทำงานไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ลดความกังวลว่าใบขัดจะมีปัญหาจากการใช้งานหรือไม่ เพราะทุกปัจจัยในการใช้งานนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดี อีกทั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ได้รับการออกแบบเอาไว้สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรและระบบยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม

3M พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของงานขัดผิวสำหรับการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การประเมินและเลือกใช้บริการ SI ปัจจัยทางการออกแบบด้านเทคนิคสำหรับเซลล์หุ่นยนต์ที่จะทำงานได้สัมฤทธิ์ผล ไปจนถึงการประเมินว่ากระบวนการที่มีอยู่นั้นเหมาะสมกับการใช้งานระบบอัตโนมัติหรือไม่ เรียกว่าพร้อมตั้งแต่การให้คำแนะนำไปจนถึงการซัพพลายใบขัดใบเจียรที่เหมาะสมครบจบกระบวนการ มั่นใจได้ในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

3M Abrasive Robotics and Automation โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานใบขัดและใบเจียรสำหรับระบบอัตโนมัติยุคใหม่

เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจับต้องได้ 3M จึงได้เปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันขึ้นในพื้นที่ของ 3M Safety & Industrial Park ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำชิ้นงานตัวอย่างเข้ามาทดลองใช้ตั้งแต่ใบขัดในรูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึงโซลูชันล่าสุดอย่าง 3M Abrasive Automation and Robotics ที่มีหุ่นยนต์พร้อมให้บริการทดลองการขัดตัวอย่างที่ผู้สนใจนำมาทดสอบได้อีกด้วย 

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3M Abrasive Robotics and Automation ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมอื่น ๆ จาก 3M สามารถติดต่อ 3M หรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับงานขัดผิววัสดุโดยเฉพาะได้ที่ 3M Safety & Industrial Park เพียงนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทาง ดังนี้

ต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ 3M Abrasive Robotics and Automation:

3M Thailand Limited

เบอร์โทรศัพท์: 02-666-3666
E-mail: 3mabrasives-th@mmm.com
Website: www.3M.com/Abrasives 

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×