Friday, August 19Modern Manufacturing
×

จะเกิดอะไรขึ้นหากวิศวกรผสาน AI, กล้องสวมใส่และหุ่นยนต์แบบ Exoskeleton ที่เดินได้เข้าด้วยกัน?

เทคโนโลยี Exoskeleton รุ่นใหม่มีการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมที่แม่นยำเข้าด้วยกันเพื่อลอกเลียนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งการรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ Exoskeleton ที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้พิการและการทำงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

นักวิจัยหุ่นยนต์จาก University of Waterloo ได้พัฒนา Exoskeleton ในส่วนขาที่สามารถคิดและควบคุมการตัดสินใจด้วยตัวเองได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยระบบนี้ได้ผสมผสาน Computer Vision หรือการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และ Deep Learning จาก AI เพื่อลอกเลียนการทำงานของร่างกายในการเดินด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้างและปรับแต่งการขยับ โดยโครงการนี้มีชื่อเรียกว่า ExoNet

ขา ExoSkeleton นี้ดั้งเดิมทำงานด้วยมอเตอร์ที่ติดตั้งไว้ภายใน แต่การควบคุมแบบ Manual ของผู้ใช้นั้นสามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรือ Joystick ซึ่งกระบวนการนี้อาจทำให้มีความไม่สะดวกในการใช้งานเนื่องจากเมื่อต้องการใช้งานการเคลื่อนไหวมอเตอร์แบบใหม่ก็จำเป็นจะต้องป้อนคำสั่งใหม่เช่นกัน

เพื่อแก้ไขกับข้อจำกัดดังกล่าว นักวิจัยได้มอบหมายให้ผู้ใช้งาน Exoskeleton ที่มีการติดตั้งกล้องแบบสวมใส่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ AI ในการประมวลผลภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้จัดจำสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ อาทิ บันได ประตู เป็นต้น

สำหรับขั้นต่อไปของ ExoNet นั้นจะเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลคำแนะนำให้มอเตอร์ของ Exoskeleton สามารถไต่บันได หลบสิ่งกัดขวางหรือการทำงานที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องเจอ การควบคุมรูแบบใหม่นี้ทำให้อุปกรณ์ไม่ต้องการความคิดของมนุษย์มาควบคุมแต่อย่างใดซึ่งจะคล้ายกับการทำงานของยานยนต์อัตโนมัติที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง

ที่มา:
Uwaterloo.ca

บทความที่เกี่ยวข้อง:
Guardian XO ชุดเสริมกำลังสุดทรงพลังจาก Sarcos
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×