Monday, March 20Modern Manufacturing
×

ช็อค! Apple เจออุปสรรคหลังย้ายมาอินเดีย พบการผลิตบกพร่องกว่า 50%

ช็อค! Apple เจออุปสรรคหลังย้ายมาอินเดีย พบการผลิตบกพร่องกว่า 50%

จากมาตรการ Zero Covid ของประเทศจีนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ทำให้ Apple ต้องเลือกลดการพึ่งพาจากจีนและเปลี่ยนมาลงทุนเสริมฐานการผลิตในประเทศอินเดียแทน

ช็อค! Apple เจออุปสรรคหลังย้ายมาอินเดีย พบการผลิตบกพร่องกว่า 50%

แต่สถานการณ์ก็ดูจะไม่ราบรื่นดีนัก เมื่อรายงานล่าสุดได้ระบุว่า Apple กำลังเผชิญกับอุปสรรคใหม่ที่ทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศอินเดียเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

โรงงานในอินเดียเกิดข้อบกพร่องในการผลิตมากถึง 50%

รายงานจากเว็บไซต์ Reuters ได้ระบุว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนของ Apple ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งถูกดูแลโดย Tata Group กลุ่มบริษัทข้ามชาติในอินเดีย สามารถทำการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพดีพอจะส่งต่อไปยัง Foxconn หรือซัพพลายเออร์ของ Apple ได้เพียง 50% หรือครึ่งหนึ่งเท่านั้นจากปริมานการผลิตทั้งหมด

ซึ่งตัวเลข 50% ของชิ้นส่วนที่ผลิตได้นี้ไม่สามารถตอบโจทย์ Zero defects ของ Apple ที่ไม่ต้องการให้เกิดข้อบกพร่องในการผลิตได้ และนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลให้การขยายกำลังการผลิตในประเทศอินเดียเป็นไปได้อย่างล่าช้านั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาด้านโครงสร้าง ด้านภาษีศุลกากรและด้านโลจิสติกส์

Apple

แต่ในช่วงท้ายปีที่แล้วนั้น ทางหุ้นส่วนอย่าง Foxconn ก็ยังมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาการผลิตที่ชะลอตัวลงจากมาตรการในประเทศจีนได้ด้วยการเตรียมพิจารณารับสมัครพนักงานในอินเดียเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าภายในช่วง 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิต iPhone ในประเทศอินเดียสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

สำหรับในตอนนี้ทาง Apple และ Tata Group ก็ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานเหล่านี้ แต่คงบอกได้ว่าภายในช่วงปีนี้ Apple คงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากการขยายฐานการผลิตในอินเดียและการต้องเปลี่ยนไปพัฒนา iPhone ที่รองรับ USB Type-C แทนตามข้อบังคับของรัฐสภายุโรป เรียกได้ว่า Apple คงจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปได้

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×