Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

Bausano จัดงาน Eco Plastics Summit เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก

Bausano จัดงาน Eco Plastics Summit เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก

ปัญหาไมโครพลาสติกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราต่างทราบกันดี ว่าเกิดจากการใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทั้ง ๆ ที่พลาสติกนั้นสามารถใช้ได้เป็นร้อยครั้งจนกว่าจะหมดสภาพและใช้งานไม่ได้จริง ๆ หากใช้ถุงพลาสติกเดียวกันซ้ำ ๆ 100 ครั้ง ก็สามารถทดแทนการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ถึง 100 ใบ ดังนั้นพลาสติกจะเป็นพระเอกหรือผู้ร้าย จึงขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม การลดผลกระทบจากการใช้พลาสติก ตลอดจนลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมพลาสติกพยายามขับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบัน 

Bausano จัดงาน Eco Plastics Summit เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก

เราเห็นการขับเคลื่อนที่ร่วมมือกันทั้งทางภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้น ในขณะที่เครื่องจักรรุ่นใหม่ ๆ ก็ออกมาตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น นอกจากความมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานมากขึ้น ปล่อยคาร์บอนน้อยลงแล้ว ยังรองรับการใช้เม็ดพลาสติกแบบรีไซเคิลหรือการผลิตด้วยพลาสติกชีวภาพ โดยเราได้เห็นการขับเคลื่อนทั้งระดับโลกใน COP 28 ไล่มาจนถึงระดับของสมาคมการผลิตในประเทศผู้ผลิตชั้นนำอย่างเยอรมนี จนไปถึงระดับบริษัทที่ให้ความรู้แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

Bausano จัดงาน Eco Plastics Summit เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก

บทความนี้จะเล่าถึงงานประชุมที่ผู้ผลิตเครื่องอัดรีดพลาสติกในอิตาลีจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลาสติกให้ยั่งยืน ด้านหนึ่ง คือ การวางตำแหน่งพลาสติกใหม่ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งเพื่อสร้างความยั่งยืน อีกด้านหนึ่ง คือ การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ของผู้ผลิตเครื่องจักรว่าเป็นบริษัทที่มองไปข้างหน้า และจัดจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนที่ลูกค้ากำลังมองหาเช่นกัน ได้ภาพลักษณ์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการขายเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่รองรับเรื่องนี้อีกด้วย ซึ่งแนวทางนี้เป็นสิ่งที่บริษัทใดก็ตามสามารถปรับใช้ได้ โดยต้องรู้ลึก-รู้จริง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในสินค้า/บริการและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ ท้ายที่สุดการให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีกว่าที่ลูกค้ามองหาจนสามารถปิดการขายได้

The Eco Plastics Summit hosted by Bausano aims to promote this shift to a circular economy.

งานประชุม Eco Plastics Summit ที่จัดโดย Bausano มุ่งเป้าที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

(ที่มา: Wioletta Kobiela/ Bausano)

Eco Plastics Summit จัดขึ้นโดยบริษัท Bausano บริษัทออกแบบและผลิตเครื่องอัดรีด (Extrusion) แบบกำหนดเองสำหรับการแปรรูปพลาสติก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ของ Bausano เมือง Rivarolo Canavese ประเทศอิตาลี

วัตถุประสงค์ของงานนี้ คือ การเข้าร่วมสนทนาในด้านวิจัยทางวิชาการ และความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่านวัตกรรมจะเป็นพื้นฐานของวงจรการผลิตที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลาสติกได้ งานนี้ไม่เพียงเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเท่านั้น ยังสามารถเรียนรู้หลักการและแนวทางปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย 

ภายในงานมีการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีในหัวข้อ ‘ถอดรหัสความคืบหน้า: เศรษฐกิจหมุนเวียน การสร้างขึ้นมาใหม่ และเทคโนโลยีใหม่’ (‘Decoding Progress: Circular Economy, Regeneration and New Technologies’) โดย Prof. Quatraro, Full Professor of Economic Policy มหาวิทยาลัย Turin พร้อมกับทีมวิจัย ซึ่งจุดมุ่งหมายของการบรรยาย คือ การมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านในด้านของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ โดยเน้นบทบาทสำคัญของเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเปิดให้เยี่ยมชมแผนกการผลิตและสัมผัสประสบการณ์การทดสอบจริงของโรงงานสำหรับการรีไซเคิล PP ที่มาจากของเสียหลังการฉีดขึ้นรูปอุตสาหกรรม รวมถึงการทดสอบใช้เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว 90/37 ของ E-GO R Series ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยรีไซเคิลพลาสติกที่ปนเปื้อนอย่างหนักได้

วิดีโอแสดงการทำงานของ Bausano E-GO R Series เครื่องอัดรีดเศษพลาสติกอุตสาหกรรมหลังการรีไซเคิล

“การคิดใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยยึดหลัก 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle หรือ ลดการใช้, ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ในด้านหนึ่งนำมาซึ่งโอกาสในการเติบโต แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับวงการอุตสาหกรรมพลาสติก เราเชื่อว่าพลาสติกจะกลายเป็นพระเอกของวงจรการผลิตและบริโภคผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ การพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำสมัย และอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับโลกของเรา” Clemente Bausano, Vice President ของ Bausano กล่าวสรุป

งานประชุมนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้ คิดหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อกอบกู้สถานการณ์วิกฤตของโลก ยังมีภาคส่วนอื่น ๆ อีกที่กำลังพยายามขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำคู่มือแนะแนวทางปฏิบัติจากสมาคมเครื่องมือกลเยอรมัน หรือการตีพิมพ์สิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบให้คนอื่นปฏิบัติตาม

ตัวอย่างคู่มือและสิ่งตีพิมพ์เพื่อความยั่งยืน

‘บทสรุปความยั่งยืน’ คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ โดย VDWF (ที่มา: toolmakers.co)

CHIRON และ ETG มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในสิ้นปี 2022 (ที่มา: toolmakers.co)

Swiss Steel Group ตั้งเป้าลดคาร์บอนตามหลักวิทยาศาสตร์และผ่านการรับรองโดย SBTi

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

Kasiwoot T.
READ MORE
×