Friday, December 1Modern Manufacturing
×

‘จีนเปิดประเทศ’ แนวโน้มความท้าทายที่เพิ่มขึ้นสำหรับซัพพลายเชนทั่วโลก

ภายหลังการปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศจีนในการรับมือต่อสถานการณ์ของ COVID-19 จาก Zero COVID สู่การอยู่ร่วมกันกับโรคระบาด นโยบายที่เกิดขึ้นจึงเป็นการผ่อนคลายความเข้มงวดต่าง ๆ โดยเปิดให้ชาวจีนสามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้ในวันที่ 8 มกราคม 2023 นี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นทำให้ประชาคมโลกต้องมองหานโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับซัพพลายเชนที่กำลังฟื้นตัวอยู่ในปัจจุบัน

‘จีนเปิดประเทศ’ แนวโน้มความท้าทายที่เพิ่มขึ้นสำหรับซัพพลายเชนทั่วโลก
‘จีนเปิดประเทศ’ แนวโน้มความท้าทายที่เพิ่มขึ้นสำหรับซัพพลายเชนทั่วโลก

ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีนโยบายวบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ในระดับที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับก่อนหน้าการระบาดใหญ่ แตกต่างกับประเทศจีนที่มีแนวโน้มของการขยายตัวสำหรับการระบาดที่เพิ่มขึ้น โดยภาครัฐรายงานว่ามีการติดเชื้อวันละ 5,000 คน แต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญต่างประเมินว่าตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากตัวเลขนี้อย่างมาก ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการนั้นมีเพียงแค่ 13 คน แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสุขภาพจากสหราชอาณาจักร Airfinity ประเมินว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 9,000 คนต่อวันจากการระบาดที่เกิดขึ้น

ความไม่มั่นใจด้านข้อมูลที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการประเมินสถานการณ์และการรับมือของผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและเปิดประเทศจึงทำให้ประเทศอื่น ๆ ต้องเร่งรัดหานโยบายเพื่อรับมือผลกระทบดังที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบเบื้องต้นนั้นอาจเป็นการแพร่กระจายของ COVID-19 ระลอกใหม่ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะมีสายพันธ์ใหม่ด้วยเช่นกัน ในส่วนของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านซัพพลายเชน แม้จะมีการโยกย้ายถิ่นฐานการทำธุรกิจตลอดจนการเพิ่มการใช้งานซัพพลายเชนในท้องถิ่นมากขึ้น แต่การเดินทางที่เกิดขึ้นหลังการผ่อนคลายนโยบายอาจเพิ่มความตึงเครียดให้กับซัพพลายเชนทั่วโลกที่กำลังฟื้นตัว ทำให้หลายประเทศนั้นต้องดำเนินการหานโยบายที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน เช่น สหภาพยุโรปจะจัดการประชุมเพื่อหาทางรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้น

แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยที่ทำงานคู่กับซัพพลายเออร์ในประเทศจีนปัจจุบันจะสามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด ยกตัวอย่างเช่น Dixon Technologies ที่ยังดำเนินงานควบคู่กับซัพพลายเออร์ในประเทศจีนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ในปัจจุบัน แต่บริษัทฯ ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจสร้างความมั่นใจใด ๆ ได้

สำหรับประเทศไทยนั้นครม. ตั้งความหวังกับนักท่องเที่ยวจีนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศจากซึ่งจะมีการประชุมหารือกันในมาตรการรับมือซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

อ้างอิง:
reuters.com
nasdaq.com
economictimes.indiatimes.com
bbc.com
who.int

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×