fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

เมื่อ Cobot ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนจะเป็นอย่างไร?

หลายคนคงเคยเห็น Cobot ในการทำงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะการประกอบ การเคลื่อนย้ายของ หรือการทำงานอื่น ๆ แต่ในหลากหลายตัวอย่างนั้นอาจพบว่าเป็นการทำงานอัตโนมัติในพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่ด้วย มีไม่มากนักที่จะเห็นว่าแรงงานมนุษย์นั้นทำงานร่วมมือแบ่งหน้าที่กับหุ่นยนต์กันอย่างจริงจัง ซึ่งในวันนี้เราได้นำคลิปตัวอย่างเหล่านั้นมาให้ทุกท่านได้ชม ซึ่งการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์แบบ Real-Time จะมีความแตกต่างจากการทำงานอัตโนมัติแบบฉายเดี่ยวเล็กน้อย ดังในคลิปครับ

Cobot หรือ Collaborative Robot เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยปลอดภัยด้วยระบบต่างๆ รวมถึงการควบคุมความเร็วการทำงานในระดับที่พอเหมาะทำให้ไม่เกิดอันตรายกับผู้คนที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับการทำงานร่วมกันแบบ Real-Time นั้นหุ่นยนต์จำเป็นต้องมีกล้องหรือเซนเซอร์สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่ทำงานร่วมกันเพิ่มเติม โดยการใช้กล้องที่สามารถตรวจจับพื้นที่แบบ 3 มิติได้ เพื่อให้สามารถทำงานประสานไปกับมนุษย์อย่างลงตัว

ตัวอย่างในคลิปนั้นมนุษย์เป็นผู้ทำงานที่มีความซับซ้อน นั่นคือการใส่น็อตลงไปในชิ้นส่วน จากนั้นจึงกดสัญญาณสั่งให้หุ่นยนต์ทำงาน โดยหุ่นยนต์สามารถสังเกตสิ่งกีดขวางและหลบเลี่ยงไปทำงานส่วนอื่นก่อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับความผิดพลาด เช่น น็อตที่ขาดหาย หรือชิ้นส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการ โดยรายงานผลผ่านระบบ ซึ่งในส่วนที่มีความผิดพลาดสามารถให้มนุษย์แก้ไขได้ทันที

คลิปนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานของ Cobot ได้สมกับชื่อของมันอย่างแท้จริง ด้วยการทำงานสอดประสานไปพร้อมกันไม่ใช่แค่การทำงานแบบแยกส่วนการผลิตบนสายการผลิตเดียวกัน หรือเป็นการใช้งานหุ่นยนต์ขนาดเล็กลงมาเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีแรงงานดำเนินการ

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.