Thursday, April 22Modern Manufacturing

Review : Cobotta โคบอทขนาดเล็กที่ความสามารถไม่เล็ก

Cobotta หุ่นยนต์ Cobot ขนาดเล็กมากความสามารถ จาก DENSO สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้

Cobotta หุ่นยนต์ Cobot ขนาดเล็กที่ความสามารถไม่เล็กตาม มาพร้อมกับกล้องที่สามารถตรวจจับชิ้นงานได้ทันที ระบบควบคุมที่ถูกติดตั้งมาภายในหุ่นยนต์ทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้งเสร็จ มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสำหรับการทำงานร่วมกับมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีระบบเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนการทำงานได้อย่างง่ายดายรวมถึงระบบควบคุมสำเร็จรูปผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น สมาร์ทโฟน ทำให้การทำงานเกิดขึ้นอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

จุดเด่น:

  • หุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็ก มาพร้อมกับกล้องที่สามารถตรวจจับชิ้นงานได้ทันที
  • ระบบความปลอดภัยสำหรับการทำงานร่วมกับมนุษย์
  • ระบบควบคุมสำเร็จรูปผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ

>>สนใจสินค้าโปรดติดต่อ www.denso.com/th/th/ 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nakarin S.