fbpx
Monday, January 25Modern Manufacturing

COGNEX ชวนคุณมารู้จัก เครื่องอ่านบาร์โค้ดเบื้องต้นผ่านสัมมนาออนไลน์

COGNEX ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องจับภาพในงานอุตสาหกรรมและ Machine Vision ชวนเชิญคุณมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการอ่านบาร์โค้ดเบื้องต้นผ่านเทคโนโลยีของ COGNEX ด้วยการสัมมนาออนไลน์

หัวข้อการสัมมนาออนไลน์

  • โค้ด 1D และ 2D คืออะไร
  • เทคโนโลยีล่าสุดในการอ่านบาร์โค้ด
  • การประยุกต์ใช้งาน
  • ช่วงถาม-ตอบ

งานสัมมาออนไลน์จัดขึ้นผ่านเว็บไซต์ COGNEX วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 10.45 น.

ลงทะเบียนได้ที่นี่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.