fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

CoroPlus® MachiningInsights วิเคราะห์การผลิตระบบอัตโนมัติแบบสมาร์ทๆ

CoroPlus® MachiningInsights โซลูชันอัจฉริยะสำหรับวิเคราะห์กระบวนการทำงานเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในสายการผลิต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง VIMANA และ Sandvik Coromant โดยรวมเอาจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทเอาไว้ด้วยกัน

CoroPlus® MachiningInsights

VIMANA ผู้พัฒนาโซลูชันอัจฉริยะสำหรับวิเคราะห์การทำงานในโรงงานด้วยการสร้างความโปร่งใสของการทำงานทั้งระบบ เพื่อสร้างข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทำให้เข้าใจการทำงานและสถานการณ์ของเครื่องจักร และทำงานโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวผลักดันความสำเร็จที่หนักแน่นมั่นคง

Sandvik Coromant ผู้ผลิตเครื่องมือกลคุณภาพสูงและโซลูชันสำหรับการผลิต ได้พัฒนา CoroPlus® MachiningInsights โดยมี VIMANA เป็นพื้นฐาน ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรได้อย่างเต็มที่ ด้วยศักยภาพในการวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างละเอียด สร้างความโปร่งใสให้กับกระบวนการทำงานแบบ Real-Time ส่งผลต่อการจัดการที่แม่นยำและแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลก็ตาม นอกจากนี้ยังทำงานผ่านระบบ Cloud ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ใด ๆ เพิ่มเติม ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งหมดได้อย่างมีคุณภาพและสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจให้กับทุกคน


ที่มา:

  • News.thomasnet.com
  • Sandvik.coromant.com
  • Govimana.com
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.