Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

นักวิจัยพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากน้ำลายรู้ผลไวและแม่นยำเทียบเท่า PCR

จากการระบาดของ COVID-19 และการกลายพันธุ์ทำให้หลายประเทศต้องกลับมาพะวงกับปัญหาการระบาดระลอกใหม่ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเส้นคงวาในการเติบโตแบบ Exponential ซึ่งชุดตรวจแบบ Rapid Test หรือชุดตรวจที่ให้ผลัลพธ์ที่รวดเร็วนั้นกลับไม่อาจให้ผลลัพ์ที่แม่นยำเท่ากับการตรวจ PCR นักวิจัยจึงพัฒนาชุดตรวจด้วยน้ำลายที่ตรวจได้ง่าย ให้ผลได้รวดเร็วใน 1 ชั่วโมงในขณะที่ความแม่นยำเทียบเท่ากับการตรวจแบบ PCR

นักวิจัยจาก MIT และ Harvard University ร่วมกันออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบแบบตั้งโต๊ะซึ่งสามารถตรวจจับ SARS-CoV-2 จากตัวอย่างน้ำลายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาพบว่ามีความแม่นยำเทียบเท่ากับการตรวจแบบ PCR ในปัจจุบัน

อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถใช้ตรวจจับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ การได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและการตรวจจับที่กว้างยิ่งขึ้นทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่ไม่อาจเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจพันธุกรรมได้

การวิเคราะห์แบบใหม่นี้ใช้หลักการของเทคโนโลยี CRISPR ซึ่งมีต้นทุนโดยประมาณเพียง 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพียง 450 บาทเท่านั้น และหากเป็นการผลิตจำนวนมากต้นทุนก็สามารถลดลงได้อีกเช่นกัน

การวิเคราะห์นี้ใช้ SHERLOCK ซึ่งมี CRISPR เป็นเครื่องมือพ้นฐาน ส่วนประกอบของระบบนั้นมีทั้ง RNA Guide Strand ที่ช่วยให้ตรวจจับ RNA เฉพาะที่เป็นเป้าหมายซึ่งอยู่ใน Sequence ได้ และเอนไซม์ Cas ที่ช่วยผ่าแยก Sequence เหล่านั้นและสร้างสัญญาณ Fluorescent ขึ้น ส่วนประกอบโมเลกุลพวกนี้สามารถถูกแช่แข็งแบบ Freeze-dried เพื่อเก็บรักษาไว้ในระยะเวลานานได้และนำกลับมาใช้โดยการสัมผัสกับน้ำเท่านั้น

นักวิจัยเชื่อว่าต้นทุนการผลิตสามารถลดลงมาต่ำที่สุดอยู่ที่ 2 หรือ 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชุด หรือไม่เกิน 70 บาทต่อชุด

ที่มา:
News.mit.edu

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
อุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่ เปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นแบตเตอรี่ได้
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×