Thursday, September 29Modern Manufacturing
×

ผสานการทำงาน Shop Floor to Top Floor แบบไร้รอยต่อด้วย Dynamics 365 จาก Yokogawa ตัวจริงเรื่องโซลูชันการผลิตจากญี่ปุ่น

การบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบันต้องยอมรับว่าซอฟต์แวร์ ERP หรือ Enterprise Resource Planning กลายเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านความโปร่งใส การสร้างความเป็นระบบระเบียบที่เหมาะสมต่าง  ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ERP นั้นเติบโตขึ้นมาจากการพัฒนาของฝั่ง IT เป็นหลัก ซึ่งหลายครั้งเมื่อนำมาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OT มักจะเกิดปัญหาขึ้นในการบูรณาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ERP เข้ากับการทำงานของโรงงานหรือภาคการผลิตได้อย่างเหมาะสม ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ IT และมีประสบการณ์ด้าน OT ไม่น้อย เช่นเดียวกับ Yokogawa ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับ Microsoft Dynamics 365 ที่สามารถผสานศักยภาพของ IT เพื่อยกระดับการทำงานของ OT ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงานยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงประมวลผลต่อยอดข้อมูลสำหรับการทำงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษ เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน แตกต่างจากการทำงานรูปแบบเดิมซึ่งง่ายต่อการเกิด Human Error, ข้อมูลเสียหายหรือตกหล่น และรูปแบบการสื่อสารที่มีปัญหา นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้แล้วรูปแบบการแข่งขันในธุรกิจยุคปัจจุบันยังต้องการความคล่องตัวในการดำเนินการทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเอกสาร, Cloud สำหรับจัดเก็บข้อมูล, Email สำหรับการติดต่ออย่างเป็นทางการ, ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการด้านบัญชี และแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการอย่าง ERP ซึ่งมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 ผลลัพธ์การใช้งาน ERP ในภาคธุรกิจ 

 แม้ว่าเทคโนโลยีตัวเดียวหรือซอฟต์แวร์ชนิดเดียวจะไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขได้ทุกปัญหาที่มีในธุรกิจ แต่ ERP ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสามารถในการรวบรวมกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เมื่อเกิดการเชื่อมต่อข้อมูลจากแต่ละหน่วยในองค์กรเข้าด้วยกันแล้ว ข้อมูลจากกิจกรรมที่รวบรวมได้จะทำให้มองภาพรวมที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน การบริหารจัดการต่าง ๆ จึงเกิดความรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที 

ERP สามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ช่วยทำลายกำแพงระหว่างฝ่ายสำนักงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในส่วนของการขาย, การเงินและการบัญชี, ทรัพยากรบุคคล, ภาคการผลิตและซัพพลายเชน ซึ่งเหตุผลในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับภาคธุรกิจมักมาจากการทำงานโดยทั่วไป ไม่อาจทำให้ธุรกิจโตได้มากกว่าเดิม การทำงานที่ต้องรับมือกับระบบที่มีจำนวนมากและหลากหลายแบ่งแยกกัน และผลลัพธ์ของการทำงานที่ไม่อาจเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าได้ เมื่อธุรกิจได้เกิดการปรับใช้ ERP ในการทำงาน ความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการทำงานจะถูกยกระดับขึ้น โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งาน ERP 3 ประการหลัก ได้แก่

  1. ทำให้เกิดการทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้
  2. เพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
  3. สร้างความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

ถึงแม้ ERP จะมีคุณสมบัติในการใช้งานสำหรับองค์กรอยู่ในระดับที่น่าประทับใจ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ERP มักถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของการใช้งานเทคโนโลยี Information Technology หรือ IT ในลักษณะของงานสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การใช้งานกับเทคโนโลยีการผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า Operational Technology (OT) นั้นอาจเป็นปัญหาในการบูรณาการระบบหรือ Ecosystem เนื่องจากการรายงานข้อมูลของระดับ Shop Floor มีเซนเซอร์หรืออุปกรณ์จำนวนมากที่ส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องมีความแม่นยำในระดับสูง ไปจนถึงความสามารถในการทำงานของฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดหรือแต่ละแบรนด์ร่วมกัน ซึ่งหลายครั้งอาจจะมีกำแพงที่เกิดจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมพื้นฐานของอุปกรณ์เองหรือปัญหาในการบูรณาการร่วมกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เช่น ปัญหาในการแสดงผลค่าที่แตกต่างกัน หรือการกำหนดรูปแบบไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกันในแพลตฟอร์ม การแก้ปัญหาจาก Dev หรือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จึงไม่สามารถครอบคลุมการใช้งานของภาคการผลิตได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้ธุรกิจภาคการผลิตสามารถบูรณาการ ERP เข้ากับแพลตฟอร์มการผลิตที่ต้องการใช้งานได้ การใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตที่มีความเข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขของ ERP จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ซึ่งหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพอันน่าสนใจและมีชื่อเสียงในระดับสากลที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ Yokogawa บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติอันโดดเด่น 

Microsoft Dynamics 365 จาก Yokogawa ครบ จบทุกความต้องการด้าน ERP สำหรับการผลิต

จากจุดเริ่มต้นที่ Yokogawa นั้นมีความเชี่ยวชาญในภาคการผลิตเป็นทุนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตโนมัติที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลในภาคการผลิต ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง IT และ OT เป็นพื้นฐานสำคัญ การต่อยอดจากเทคโนโลยีการผลิตอย่างหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือ SCADA เพื่อส่งข้อมูลและทำงานสอดประสานกับ ERP จึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินความสามารถ 

เพื่อให้เกิด Ecosystem ที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ คุ้นเคย และคำนึงถึงศักยภาพการใช้งานที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง Yokogawa จึงได้ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ ERP ที่มีศักยภาพรอบด้านเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานยุคใหม่อย่าง Microsoft Dynamics 365 ที่มาพร้อมกับ Ecosystem ด้านดิจิทัลที่พร้อมและใช้งานง่ายกว่า ERP เจ้าใด ๆ ในตลาด โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคย – ผู้คนในปัจจุบันคุ้นชินกับ User Interface หรือหน้าตาของแผงควบคุมของ Microsoft เป็นทุนเดิมจาก Microsoft Office ทำให้สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ง่ายผ่านความคุ้นเคยดั้งเดิมที่มี

2. ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างไร้รอยต่อ – การบูรณาการซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Microsoft ซึ่งบริษัทส่วนมากนั้นมีการใช้งานเดิมอยู่ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดข้อมูลที่ต้องใช้ใน ERP ได้อย่างง่ายดาย ราบรื่น และต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Power BI, Office, Hotmail, OneDrive ไปจนถึงการใช้งาน Microsoft Azure ซึ่งเป็นบริการ Cloud คุณภาพสูงสำหรับธุรกิจ

3. สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างครอบคลุม – Microsoft Dynamics 365 ถูกออกแบบให้ใช้งานได้กับทุกแผนกในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานขาย, การตลาด, การบริการ, ด้านการเงิน, การพาณิชย์, ไปจนถึงซัพพลายเชน การทำงานจึงสามารถเกิดความโปร่งใสได้อย่างทั่วถึง

4. ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานความเข้าใจในภาคการผลิต – ไม่ใช่ว่า ERP ทุกตัวจะมีรูปแบบการทำงานที่เข้าถึงภาคการผลิตได้อย่างเข้าใจ Microsoft Dynamics 365 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ในหลากหลายกิจกรรมการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ, การฝึกอบรม, การวางแผน, การบริหารจัดการทรัพยากร, กระบวนการผลิต, การกระจายสินค้า, การบริหารสินทรัพย์ ไปจนถึงงานขายและงานบริการ 

5. สร้างการเติบโตที่จับต้องได้ – ด้วยการเก็บข้อมูลที่โปร่งใส มีความเข้าใจในการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ Microsoft Dynamics 365 ทำให้ธุรกิจสามารถเกิดการบริหารจัดการได้ในรูปแบบที่เหมาะสมและในจังหวะเวลาที่ใช่ ทรัพยากรที่มีจึงเกิดการใช้งานภายใต้ศักยภาพที่เป็นไปได้สูงที่สุด

แม้ว่า Microsoft Dynamics 365 จะมีความพร้อมในการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมาย ไปจนถึงการที่มี Ecosystem สำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เพียบพร้อมที่สุด แต่การบูรณาการเทคโนโลยี IT ที่มีเข้ากับเทคโนโลยี OT หรืออุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อาจไม่ใช่ประเด็นที่ใครก็สามารถทำได้อย่างเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการอาจเคยพบเจอว่าหลังการบูรณาการระบบแล้วมีปัญหาในการสื่อสารระหว่าง IT และ OT อยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง Yokogawa มีความเข้าใจในประเด็นที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทั้งหมด ด้วยพื้นฐานฝั่ง OT ที่เชี่ยวชาญและการเป็นพันธมิตรกับ Microsoft ทำให้โซลูชัน ERP ที่เกิดขึ้นสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและไร้กังวล

4 จุดเด่น ERP จาก Yokogawa ที่พลาดไม่ได้

การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในมุมมองของ Yokogawa ใช้โมเดล ISA-95 ที่แบ่งระดับของการใช้งานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ อุปกรณ์อัจฉริยะ, ระบบควบคุมการผลิต, ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ตามลำดับ ซึ่งการเชื่อมต่อการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกันนั้นจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติการทำงานในแต่ละระดับอย่างครบถ้วน

ในการใช้งาน ERP จาก Yokogawa ในสภาพแวดล้อมของงานอุตสาหกรรมมั่นใจได้ว่าสามารถลดต้นทุน ลดภาระในการซ่อมบำรุง มีการสนับสนุนตลอดการใช้งานด้วยการใช้โซลูชันที่มีเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุดโดยมีจุดเด่นในการใช้งาน ดังนี้

1. One Stop Solution ERP สำหรับภาคการผลิต ครบจบทุกความต้องการในที่เดียว

2. มีอัตราความสำเร็จในการบูรณาการระบบทั้งหมดเข้ากับ ERP 100%

3. มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมและมีความรู้เชิงลึกในแต่ละกระบวนการ มั่นใจได้ในประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้น

4. ช่วยลูกค้าระบุและจัดลำดับความสำคัญความท้าทายหลักในธุรกิจได้ด้วยนวัตกรรมที่ทำงานควบคู่กันอย่างใกล้ชิด

เมื่อความเชี่ยวชาญในงานอุตสาหกรรมของ Yokogawa มาผสานรวมกับคุณสมบัติด้านดิจิทัลที่ครบเครื่องของ Microsoft Dynamics 365 การทำงานต่าง ๆ จะถูกยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน ตั้งแต่งานการผลิตในโรงงาน งานเอกสารต่าง ๆ สำหรับส่วนสำนักงาน ไปจนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานการทำงานยุคใหม่ของยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ธุรกิจจึงสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงและคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนในยุคธุรกิจดิจิทัล

สำหรับธุรกิจหรือภาคการผลิตที่กำลังมองหาโซลูชันดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME ที่ต้องการแข่งขันเพื่อเติบโตในยุคปัจจุบัน Yokogawa พร้อมให้การสนับสนุนด้วย ERP ระดับโลก Microsoft Dynamics 365 ที่มาพร้อมกับ Ecosystem ในการทำงานที่ครบเครื่อง ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ตั้งแต่เริ่มการใช้งาน ธุรกิจจึงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันยิ่งกว่าที่เคยมีมา สามารถติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษาได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลสำหรับการสอบถามและขอคำปรึกษา:

Yokogawa (Thailand) Co., Ltd.

โทรศัพท์: 02-715-8600
Email: yea-th-marketing@yokogawa.com
Website: https://www.yokogawa.com/th

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×