Friday, February 3Modern Manufacturing
×

ผสานการทำงาน Shop Floor to Top Floor แบบไร้รอยต่อด้วย Dynamics 365 จาก Yokogawa ตัวจริงเรื่องโซลูชันการผลิตจากญี่ปุ่น

การบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบันต้องยอมรับว่าซอฟต์แวร์ ERP หรือ Enterprise Resource Planning กลายเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านความโปร่งใส การสร้างความเป็นระบบระเบียบที่เหมาะสมต่าง  ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ERP นั้นเติบโตขึ้นมาจากการพัฒนาของฝั่ง IT เป็นหลัก ซึ่งหลายครั้งเมื่อนำมาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OT มักจะเกิดปัญหาขึ้นในการบูรณาการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ERP เข้ากับการทำงานของโรงงานหรือภาคการผลิตได้อย่างเหมาะสม ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ IT และมีประสบการณ์ด้าน OT ไม่น้อย เช่นเดียวกับ Yokogawa ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับ Microsoft Dynamics 365 ที่สามารถผสานศักยภาพของ IT เพื่อยกระดับการทำงานของ OT ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล

ผสานการทำงาน Shop Floor to Top Floor แบบไร้รอยต่อด้วย Dynamics 365 จาก Yokogawa ตัวจริงเรื่องโซลูชันการผลิตจากญี่ปุ่น
ผสานการทำงาน Shop Floor to Top Floor แบบไร้รอยต่อด้วย Dynamics 365 จาก Yokogawa ตัวจริงเรื่องโซลูชันการผลิตจากญี่ปุ่น
ผสานการทำงาน Shop Floor to Top Floor แบบไร้รอยต่อด้วย Dynamics 365 จาก Yokogawa ตัวจริงเรื่องโซลูชันการผลิตจากญี่ปุ่น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงานยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงประมวลผลต่อยอดข้อมูลสำหรับการทำงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถลดต้นทุนการใช้กระดาษ เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน แตกต่างจากการทำงานรูปแบบเดิมซึ่งง่ายต่อการเกิด Human Error, ข้อมูลเสียหายหรือตกหล่น และรูปแบบการสื่อสารที่มีปัญหา นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้แล้วรูปแบบการแข่งขันในธุรกิจยุคปัจจุบันยังต้องการความคล่องตัวในการดำเนินการทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับเอกสาร, Cloud สำหรับจัดเก็บข้อมูล, Email สำหรับการติดต่ออย่างเป็นทางการ, ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการด้านบัญชี และแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการอย่าง ERP ซึ่งมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 ผลลัพธ์การใช้งาน ERP ในภาคธุรกิจ 

 แม้ว่าเทคโนโลยีตัวเดียวหรือซอฟต์แวร์ชนิดเดียวจะไม่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขได้ทุกปัญหาที่มีในธุรกิจ แต่ ERP ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสามารถในการรวบรวมกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เมื่อเกิดการเชื่อมต่อข้อมูลจากแต่ละหน่วยในองค์กรเข้าด้วยกันแล้ว ข้อมูลจากกิจกรรมที่รวบรวมได้จะทำให้มองภาพรวมที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน การบริหารจัดการต่าง ๆ จึงเกิดความรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที 

ERP สามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ช่วยทำลายกำแพงระหว่างฝ่ายสำนักงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในส่วนของการขาย, การเงินและการบัญชี, ทรัพยากรบุคคล, ภาคการผลิตและซัพพลายเชน ซึ่งเหตุผลในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับภาคธุรกิจมักมาจากการทำงานโดยทั่วไป ไม่อาจทำให้ธุรกิจโตได้มากกว่าเดิม การทำงานที่ต้องรับมือกับระบบที่มีจำนวนมากและหลากหลายแบ่งแยกกัน และผลลัพธ์ของการทำงานที่ไม่อาจเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าได้ เมื่อธุรกิจได้เกิดการปรับใช้ ERP ในการทำงาน ความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการทำงานจะถูกยกระดับขึ้น โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งาน ERP 3 ประการหลัก ได้แก่

  1. ทำให้เกิดการทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้
  2. เพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
  3. สร้างความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

ถึงแม้ ERP จะมีคุณสมบัติในการใช้งานสำหรับองค์กรอยู่ในระดับที่น่าประทับใจ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ERP มักถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของการใช้งานเทคโนโลยี Information Technology หรือ IT ในลักษณะของงานสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การใช้งานกับเทคโนโลยีการผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า Operational Technology (OT) นั้นอาจเป็นปัญหาในการบูรณาการระบบหรือ Ecosystem เนื่องจากการรายงานข้อมูลของระดับ Shop Floor มีเซนเซอร์หรืออุปกรณ์จำนวนมากที่ส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งค่าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องมีความแม่นยำในระดับสูง ไปจนถึงความสามารถในการทำงานของฮาร์ดแวร์แต่ละชนิดหรือแต่ละแบรนด์ร่วมกัน ซึ่งหลายครั้งอาจจะมีกำแพงที่เกิดจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมพื้นฐานของอุปกรณ์เองหรือปัญหาในการบูรณาการร่วมกันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เช่น ปัญหาในการแสดงผลค่าที่แตกต่างกัน หรือการกำหนดรูปแบบไฟล์ที่ต้องใช้ร่วมกันในแพลตฟอร์ม การแก้ปัญหาจาก Dev หรือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จึงไม่สามารถครอบคลุมการใช้งานของภาคการผลิตได้ในทางปฏิบัติ

เพื่อให้ธุรกิจภาคการผลิตสามารถบูรณาการ ERP เข้ากับแพลตฟอร์มการผลิตที่ต้องการใช้งานได้ การใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตที่มีความเข้าใจในรูปแบบและเงื่อนไขของ ERP จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ซึ่งหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพอันน่าสนใจและมีชื่อเสียงในระดับสากลที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ Yokogawa บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติอันโดดเด่น 

Microsoft Dynamics 365 จาก Yokogawa ครบ จบทุกความต้องการด้าน ERP สำหรับการผลิต

จากจุดเริ่มต้นที่ Yokogawa นั้นมีความเชี่ยวชาญในภาคการผลิตเป็นทุนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตโนมัติที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลในภาคการผลิต ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง IT และ OT เป็นพื้นฐานสำคัญ การต่อยอดจากเทคโนโลยีการผลิตอย่างหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือ SCADA เพื่อส่งข้อมูลและทำงานสอดประสานกับ ERP จึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินความสามารถ 

ผสานการทำงาน Shop Floor to Top Floor แบบไร้รอยต่อด้วย Dynamics 365 จาก Yokogawa ตัวจริงเรื่องโซลูชันการผลิตจากญี่ปุ่น

เพื่อให้เกิด Ecosystem ที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ คุ้นเคย และคำนึงถึงศักยภาพการใช้งานที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง Yokogawa จึงได้ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ ERP ที่มีศักยภาพรอบด้านเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานยุคใหม่อย่าง Microsoft Dynamics 365 ที่มาพร้อมกับ Ecosystem ด้านดิจิทัลที่พร้อมและใช้งานง่ายกว่า ERP เจ้าใด ๆ ในตลาด โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคย – ผู้คนในปัจจุบันคุ้นชินกับ User Interface หรือหน้าตาของแผงควบคุมของ Microsoft เป็นทุนเดิมจาก Microsoft Office ทำให้สามารถใช้งานต่าง ๆ ได้ง่ายผ่านความคุ้นเคยดั้งเดิมที่มี

2. ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างไร้รอยต่อ – การบูรณาการซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Microsoft ซึ่งบริษัทส่วนมากนั้นมีการใช้งานเดิมอยู่ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดข้อมูลที่ต้องใช้ใน ERP ได้อย่างง่ายดาย ราบรื่น และต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Power BI, Office, Hotmail, OneDrive ไปจนถึงการใช้งาน Microsoft Azure ซึ่งเป็นบริการ Cloud คุณภาพสูงสำหรับธุรกิจ

3. สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างครอบคลุม – Microsoft Dynamics 365 ถูกออกแบบให้ใช้งานได้กับทุกแผนกในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานขาย, การตลาด, การบริการ, ด้านการเงิน, การพาณิชย์, ไปจนถึงซัพพลายเชน การทำงานจึงสามารถเกิดความโปร่งใสได้อย่างทั่วถึง

4. ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานความเข้าใจในภาคการผลิต – ไม่ใช่ว่า ERP ทุกตัวจะมีรูปแบบการทำงานที่เข้าถึงภาคการผลิตได้อย่างเข้าใจ Microsoft Dynamics 365 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ในหลากหลายกิจกรรมการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ, การฝึกอบรม, การวางแผน, การบริหารจัดการทรัพยากร, กระบวนการผลิต, การกระจายสินค้า, การบริหารสินทรัพย์ ไปจนถึงงานขายและงานบริการ 

5. สร้างการเติบโตที่จับต้องได้ – ด้วยการเก็บข้อมูลที่โปร่งใส มีความเข้าใจในการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ Microsoft Dynamics 365 ทำให้ธุรกิจสามารถเกิดการบริหารจัดการได้ในรูปแบบที่เหมาะสมและในจังหวะเวลาที่ใช่ ทรัพยากรที่มีจึงเกิดการใช้งานภายใต้ศักยภาพที่เป็นไปได้สูงที่สุด

แม้ว่า Microsoft Dynamics 365 จะมีความพร้อมในการใช้งานด้านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมาย ไปจนถึงการที่มี Ecosystem สำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เพียบพร้อมที่สุด แต่การบูรณาการเทคโนโลยี IT ที่มีเข้ากับเทคโนโลยี OT หรืออุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ อาจไม่ใช่ประเด็นที่ใครก็สามารถทำได้อย่างเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการอาจเคยพบเจอว่าหลังการบูรณาการระบบแล้วมีปัญหาในการสื่อสารระหว่าง IT และ OT อยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง Yokogawa มีความเข้าใจในประเด็นที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทั้งหมด ด้วยพื้นฐานฝั่ง OT ที่เชี่ยวชาญและการเป็นพันธมิตรกับ Microsoft ทำให้โซลูชัน ERP ที่เกิดขึ้นสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและไร้กังวล

4 จุดเด่น ERP จาก Yokogawa ที่พลาดไม่ได้

การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในมุมมองของ Yokogawa ใช้โมเดล ISA-95 ที่แบ่งระดับของการใช้งานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ อุปกรณ์อัจฉริยะ, ระบบควบคุมการผลิต, ระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ตามลำดับ ซึ่งการเชื่อมต่อการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกันนั้นจะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติการทำงานในแต่ละระดับอย่างครบถ้วน

ผสานการทำงาน Shop Floor to Top Floor แบบไร้รอยต่อด้วย Dynamics 365 จาก Yokogawa ตัวจริงเรื่องโซลูชันการผลิตจากญี่ปุ่น

ในการใช้งาน ERP จาก Yokogawa ในสภาพแวดล้อมของงานอุตสาหกรรมมั่นใจได้ว่าสามารถลดต้นทุน ลดภาระในการซ่อมบำรุง มีการสนับสนุนตลอดการใช้งานด้วยการใช้โซลูชันที่มีเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุดโดยมีจุดเด่นในการใช้งาน ดังนี้

1. One Stop Solution ERP สำหรับภาคการผลิต ครบจบทุกความต้องการในที่เดียว

2. มีอัตราความสำเร็จในการบูรณาการระบบทั้งหมดเข้ากับ ERP 100%

3. มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมและมีความรู้เชิงลึกในแต่ละกระบวนการ มั่นใจได้ในประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้น

4. ช่วยลูกค้าระบุและจัดลำดับความสำคัญความท้าทายหลักในธุรกิจได้ด้วยนวัตกรรมที่ทำงานควบคู่กันอย่างใกล้ชิด

เมื่อความเชี่ยวชาญในงานอุตสาหกรรมของ Yokogawa มาผสานรวมกับคุณสมบัติด้านดิจิทัลที่ครบเครื่องของ Microsoft Dynamics 365 การทำงานต่าง ๆ จะถูกยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน ตั้งแต่งานการผลิตในโรงงาน งานเอกสารต่าง ๆ สำหรับส่วนสำนักงาน ไปจนถึงการบริหารจัดการของผู้บริหารจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานการทำงานยุคใหม่ของยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ธุรกิจจึงสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงและคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนในยุคธุรกิจดิจิทัล

สำหรับธุรกิจหรือภาคการผลิตที่กำลังมองหาโซลูชันดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME ที่ต้องการแข่งขันเพื่อเติบโตในยุคปัจจุบัน Yokogawa พร้อมให้การสนับสนุนด้วย ERP ระดับโลก Microsoft Dynamics 365 ที่มาพร้อมกับ Ecosystem ในการทำงานที่ครบเครื่อง ทำให้ประหยัดต้นทุนได้ตั้งแต่เริ่มการใช้งาน ธุรกิจจึงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันยิ่งกว่าที่เคยมีมา สามารถติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษาได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลสำหรับการสอบถามและขอคำปรึกษา:

Yokogawa (Thailand) Co., Ltd.

โทรศัพท์: 02-715-8600
Email: yea-th-marketing@yokogawa.com
Website: https://www.yokogawa.com/th

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×