Saturday, September 30Modern Manufacturing
×

Electronics Source กลั่นประสบการณ์สู่โซลูชันอัตโนมัติสำหรับโรงงาน

ภายใต้สถานการณ์การผลิตปัจจุบันที่มีทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ไวรัสระบาด ไปจนถึงการควบคุมการผลิตที่มีความอ่อนไหวสูงทำให้การใช้งานระบบอัตโนมัตินั้นสร้างความยั่งยืนทั้งในแง่กระบวนการ มูลค่า และต้นทุนได้มากกว่า ซึ่งการเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติจากตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์และมีสินค้าครอบคลุมจะช่วยทำให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า ซึ่งบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (Electronics Source) ถือว่ามีความเชี่ยวชาญและตอบสนองความต้องการในด้านระบบงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

Electronics Source กลั่นประสบการณ์สู่โซลูชันอัตโนมัติสำหรับโรงงาน

หากพูดถึง Electronics Source หลายคนคงรู้จักกันดีในฐานะตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่มีบริการสินค้าอุตสาหกรรมครอบคลุมกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์  เครื่องมือวัดและทดสอบ ไปจนถึงการให้บริการออกแบบและประกอบอย่างครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องให้กับวงการอุตสาหกรรมมามากกว่า 30 ปี ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายด้านระบบอัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

การผลิตในปัจจุบันมีการใช้งานด้านระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นทั้งในระดับสากลและประเทศไทยทำให้ Electronics Source ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรมนำสินค้าระบบอัตโนมัติเข้ามาบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการใช้งานที่มีความคุ้มค่าสูง สร้างความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับข้อมูลจาก BOI ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนมากกว่า 200,000 ล้านบาท และมีการใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นสัดส่วน 50% ภายในปี 2022 โดยมีภาคยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้นำในการเติบโตเหล่านี้ 

การใช้ระบบอัตโนมัตินอกจากจะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและเพิ่ม Productivity ได้อย่างชัดเจนแล้วยังตอบสนองต่อแนวโน้มด้านแรงงานที่ลดลงอีกด้วย จากแนวโน้มข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2020 จะมีสัดส่วนของประชากรวัยทำงานอยู่ที่ 70.58% ในขณะที่ปี 2040 ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลงมาเหลือเพียง 60.83% เท่านั้น ทำให้การลงทุนด้านระบบอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องสำคัญที่มีความเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลา

แต่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอัตโนมัติอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิดกำแพงในการเปลี่ยนผ่านที่อาจจะเกิดขึ้น โดยปัญหาที่สามารถพบเจอได้เบื้องต้นมีดังนี้

  • กำแพงด้านราคาของอุปกรณ์ที่สูงเกินไป ภาพจำของระบบอัตโนมัตินั้นมาพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนมหาศาลและภาพความเข้าใจที่เลือนลางอีกมากมาย หากผู้ประกอบการไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงในการปรับเปลี่ยนสู่ระบบอัตโนมัติก็จะไม่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสายการผลิตของตัวเองได้ แน่นอนว่าในตลาดมีตัวเลือกอยู่มากมายไม่ว่าจะของดีราคาแพง ของถูกที่เหมือนจะทำได้ทุกอย่าง หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานได้จำเพาะเจาะจงแต่มีความเสถียรสูง ราคาที่ต้องจ่ายจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ประกอบการเองเป็นหลัก หากมีความเข้าใจความต้องการที่มากพอการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมพอดีกับสายการผลิตจะช่วยในการควบคุมต้นทุนได้
  • ความรู้ความเข้าใจในการ Transformation ที่คลาดเคลื่อน หลายครั้งที่ผู้ประกอบการมักจะเข้าใจกันไปว่าการใช้งานระบบอัตโนมัติหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถเลือกลงทุนและปรับปรุงเฉพาะส่วนเพื่อเป็นโครงการนำร่องก่อนได้ นอกจากนี้ด้วยเทรนด์ระบบอัตโนมัติที่ข่าวสารมากมายต่างประโคมเข้ามาอาจทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจไปว่าระบบอัตโนมัติ คือ ยารักษารอบด้าน เมื่อลงทุนแล้วปัญหาที่มีจะหายไปทั้งหมด อันที่จริงแล้วระบบอัตโนมัติที่มีศักยภาพสูง ต้องมีโครงสร้างมากจากสายการผลิตที่ให้ความสำคัญกับ Lean เป็นพื้นฐาน หากพื้นฐานการผลิตยังคงมีปัญหา การลงทุนระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้น
  • ตัวแทนหรือผู้ให้บริการขาดความเข้าใจในระบบอัตโนมัติ เมื่อตลาดระบบอัตโนมัติเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ให้บริการหน้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ขาดประสบการณ์จะไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคาดการณ์การทำงานของสายการผลิตในแต่ละโรงงานได้อย่างแม่นยำ การลงทุนกับระบบอัตโนมัติจึงไม่ได้ผลลัพธ์ดีเท่าที่ควร ในกรณีของตัวแทนจำหน่ายที่ยังขาดความเข้าใจสินค้าอุปกรณ์ของตัวเองยังส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการออกแบบและใช้งานระบบได้กลายเป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงในระบบอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย

Electronics Source ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ตัวจิ๋วไปจนถึงชิ้นส่วนแผงควบคุมต่าง ๆ สามารถส่งต่อคุณค่าที่ไม่ได้มาจากชิ้นส่วนที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยี  Switching Power Supply ที่เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญสำหรับระบบอัตโนมัติซึ่งมีความอ่อนไหวต่อกระแสไฟสูง ทั้งยังมีโอกาสสัมผัสกับลูกค้าทุกระดับตั้งแต่การขายชิ้นส่วนผ่านหน้าร้านที่บ้านหม้อให้กับโครงการเล็ก ๆ ไปจนถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ มั่นใจได้ว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็ทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติที่เข้าถึงและเข้าใจทุกความต้องการของทุกขนาดธุรกิจได้เป็นอย่างดี มีทีมสนับสนุนที่มากด้วยประสบการณ์ และมีสินค้าครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับโรงงานยุคใหม่ในราคาที่สัมผัสได้และคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Electronics Source Co.,Ltd.

Hotline: 082-052-5795
Email: info@es.co.th
LINE ID: @esource

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×