Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการแชร์ประสบการณ์และหลักคิดสำคัญในการพัฒนาการผลิตสู่อนาคต โดยมุมมองผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า บริษัทระดับโลกที่เป็น Think Tank สำคัญในวงการ Manufacturing   เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสรออยู่ข้างหน้า

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA
FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA
FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA

ท่านจะได้พบกับ

  • มุมมองและหลักคิดฝ่าวิกฤตของ TOYOTA บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก กับความสำเร็จที่ยั่งยืนมาทุกยุคการเปลี่ยนแปลง
  • เจาะลึกประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญสายงานการผลิต กับแนวทางและปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • เปิดตำราสูตรการพัฒนา “คน” ฉบับโตโยต้า ที่เน้นสร้างความรู้ ทักษะ และเสริมด้วยระบบที่แข็งแกร่ง
  • ทำความรู้จัก “Toyota Manufacturing Development” โปรแกรมการพัฒนาที่ถอดบท
  • เรียนมาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไทยอย่างมีทิศทาง

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการสายงานผลิตและสายสนับสนุนการผลิต หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ SME นักศึกษา และผู้สนใจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต

แขกรับเชิญผู้ดำเนินรายการ
คุณศราวุธ รัตนพันธุ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดคุณณิภณ  พินศิริกุลวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาผ่านโปรแกรม ZOOM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกสัมมนา

โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432

มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

E-mail: publicseminar@ftpi.or.th

Line : คลิกที่นี่

ที่มา : Thailand Productivity Institute – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – FTPI

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×