Friday, July 19Modern Manufacturing
×

SuperSource: Terminal Block ที่มือใหม่ก็ประกอบได้ | TOYOGIKEN

SuperSource: Terminal Block ที่มือใหม่ก็ประกอบได้ | TOYOGIKEN
SuperSource: Terminal Block ที่มือใหม่ก็ประกอบได้ | TOYOGIKEN

วันนี้ Modern Manufacturing อยากพามารู้จักกับ Terminal Block อุปกรณ์ชิ้นสำคัญในระบบตู้คอนโทรล จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง TOYOGIKEN ที่ในทุกโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมี !

SuperSource: Terminal Block ที่มือใหม่ก็ประกอบได้ | TOYOGIKEN

Terminal Block คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบตู้คอนโทรลที่ต้องมีไว้เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าโรงงาน โดยสำหรับวันนี้ Factory Choice จะมาประกอบ Terminal Block จาก แบรนด์ TOYOGIKEN ให้ดูกันนะคะว่าแต่ละชิ้นส่วนนั้นมีอะไรบ้างและประกอบง่ายแค่ไหน

ติดต่อสอบถามและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
www.kpt-machinery.com
Tel. : 02-391-3030, 088-088-1205
Email : marketing@kpt-machinery.com
สนใจสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม www.factoryeasy.com

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×