Sunday, May 29Modern Manufacturing
×

พลิกโฉมการวิจัยและการทดลอง สำหรับ Liquid Handling ด้วยโซลูชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบจาก Biomek i-Series

ปัจจุบันมีการวิจัยและการทดลองที่ต้องการความแม่นยำและรวมถึงความรวดเร็วในการดำเนินการสูง แต่การดำเนินการโดยมนุษย์นั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดตลอดเวลา รวมถึงความสามารถในการรองรับปริมาณตัวอย่างที่จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อจำนวนของผู้เชี่ยวชาญและความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีอย่างระบบอัตโนมัติจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับการเพิ่มคุณภาพของการทำงานไปด้วยกัน

ต้องยอมรับว่าความต้องการบริการด้านการแพทย์สำหรับการตรวจตัวอย่าง (Sample) นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งการระบาดของ COVID-19 ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ บุคลากรสนับสนุนด้านการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่แพ้แพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร หรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยวิธียอดฮิตสำหรับการตรวจสอบการติดเชื้อต่าง ๆ เช่น Real-time PCR , PCR 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการวิจัย หรือการตรวจหาเชื้อด้วยสารพันธุกรรม (DNA) ต่าง ๆ เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัว และได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจหาเชื้อที่สำคัญมากขึ้น อาทิเช่น ในการตรวจ SARS-CoV-2 Coronavirus ก็สามารถใช้ขั้นตอนวิธีดังกล่าวได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามงานทดสอบเหล่านี้ต้องการคุณภาพ ความละเอียดในการทำงาน และการใช้เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด ดังนั้น การควบคุมปัจจัยแวดล้อมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการทดสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวอย่างนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามเชื้อหรือสารตั้งต้นว่ามีเงื่อนไขอย่างไร ดังนั้น อุณหภูมิที่ใช้ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องถูกปรับใช้แตกต่างกันออกไป แต่มีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในทุกความเปลี่ยนแปลงนั่นคือ ‘มนุษย์’ ซึ่งตัวมนุษย์เองนั้นสามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็นความแน่นอนที่ ‘ไม่แน่นอน’ สุด ๆ ไม่ว่าจะอุณหภูมิ สารคัดหลั่ง ความชื้นจากร่างกาย หรือความแม่นยำและทักษะในการทำงานที่สามารถแปรเปลี่ยนได้แม้เป็นคน ๆ เดียวกันก็ตาม นอกจากนี้มนุษย์เองนั้นยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการทำงานที่ต่อเนื่องหรือการรองรับปริมาณการทดสอบจำนวนมากก็อาจส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพได้ 

การแก้ปัญหาดังกล่าวการจัดหาระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการทำงานห้องวิจัยหรือห้องทดลองที่ใช้ Liquid Handling และต้องรองรับปริมาณการทดสอบจำนวนมหาศาลจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะนอกจากเพิ่มความสามารถในการรองรับตัวอย่างจำนวนมากแล้วยังสามารถควบคุมและเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำในรูปแบบของดิจิทัลได้อีกด้วย

เพราะระบบอัตโนมัติไม่ใช่แค่เทรนด์ที่เติบโตสำหรับโรงงานเท่านั้น

เมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติหลายคนอาจนึกถึงภาพโรงงานการผลิตขนาดใหญ่ที่มีหุ่นยนต์จำนวนมากกำลังหยิบจับชิ้นงาน ทำการเชื่อมหรือขึ้นรูปวัตถุ ซึ่งสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นแตกต่างไปจากการทำงานในห้องทดลองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน ไอน้ำมัน ความร้อน ความชื้นต่าง ๆ ตลอดจนวัตถุดิบที่ต้องสัมผัสก็แตกต่างกันอีกด้วย

แล้วความแตกต่างเหล่านี้สำคัญอย่างไร? วัตถุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากนั้นจะสามารถยอมรับให้เกิดการปนเปื้อนได้ระดับหนึ่งสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้มาตรฐานที่กำหนด หรือเป็นวัตถุที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งซึ่งวัตถุเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็สามารถใช้งานกับเครื่องจักรความเร็วสูงเพื่อแปรรูป ขนย้าย หรือการบรรจุที่ตอบสนองต่อการผลิตจำนวนมาก แต่สำหรับตัวอย่างหรือสารเคมีในห้องทดลองแล้วการเคลื่อนที่ในระดับที่เร็วอย่างมากนั้นอาจก่อให้เกิดการแปรสภาพหรือคุณสมบัติได้ ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของห้องทดลองนั้นเป็นลักษณะของ Clean Room หรือห้องปลอดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัวแปรที่ทำให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน 

ประเด็นสำคัญสำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องทดลอง คือ การรองรับการแปรรูปหรือการทดสอบตัวอย่างจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ‘จำนวนมาก’ ของทั้งสองกิจกรรมก็แตกต่างกันไม่น้อย สำหรับการผลิตจำนวนมากนั้นอาจหมายถึงกำลังการผลิตที่นับเป็น ชิ้น:วินาที ในการทดสอบอาจจะนับเป็น แบทช์:ชั่วโมง หรือหน่วยเวลาที่จำเป็นต่อการทดลองนั้น ๆ จะเห็นได้ว่าจำนวนการผลิตของระบบอัตโนมัติสำหรับห้องทดลองนั้นมีจำนวนจำกัด ทั้งยังมีการใช้เวลาที่มากกว่าการผลิตทั่วไปมาก เป็นเพราะกระบวนการที่ใช้ในห้องทดลองนั้นมีความซับซ้อนและละเอียดละออกว่ากระบวนการผลิตอย่างมาก ฉะนั้นคำว่าการตอบสนองต่อกิจกรรมการทำงานจำนวนมากของการทดลองนั้นอาจจะไม่ได้มากมายเท่าการผลิต แต่เป็นทดลองจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการทดลองที่จะทำได้ในพื้นที่ เวลาและสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกัน

ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้การวิจัยและการทดลองต้องรองรับปริมาณการทดสอบจำนวนมาก ไม่เฉพาะการทดสอบเชื้อ COVID-19 เท่านั้น แต่การทดสอบที่เป็น Liquid Handling อื่น ๆ ก็ยังจำเป็นต้องใช้งานการทดสอบอีกมากมายด้วยเช่นกัน การใช้แรงงานเพื่อทำการทดสอบสารเคมีและตัวอย่างจำนวนมากกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเหนื่อยล้า เกิดคอขวดในกระบวนการทำงานเพราะทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะสามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคนิคการแพทย์นั้นมีอยู่น้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย การลงทุนเทคโนโลยีอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ สถานศึกษาหรือโรงพยาบาล ที่มีกิจกรรมการทดสอบ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยปลดเปลื้องภาระในการทำงานของบุคลากรที่มีจำกัดเพื่อไปดำเนินการในกิจกรรมที่มีคุณค่ามากกว่าได้

ปฏิวัติการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับห้องทดลอง ด้วย Biomek i-Series

การปฏิบัติการทางแล็บหรือการทดลองนั้น ต้องการข้อมูลไม่แตกต่างจากการผลิตเพียงแค่มีความอ่อนไหวที่มากกว่า การเลือกใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบสารจึงต้องเลือกใช้เครื่องที่มั่นใจว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยำที่สุดและสามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้เพียงพอกับความต้องการ

สิ่งที่ทำให้เจ้าของห้องทดลองหรือผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกังวลสำหรับเทคโนโลยีนี้ คือ ความสามารถในการใช้งานในระยะยาว และความสามารถในการทดสอบที่ครอบคลุมความต้องการ ซึ่งเทคโนโลยีจาก Beckman Coulter (Life Sciences) ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี แล้ว Beckman Coulter (Life Sciences) เป็นใครกัน?

Beckman Coulter (Life Sciences) นั้นเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีด้าน Life-Sciences สำหรับห้องทดลองมายาวนานกว่า 80 ปี ถ้าหากมองในระดับสากลแล้วล่ะก็ Beckman Coulter (Life Sciences) นั้นเป็นแบรนด์ Top 3 สำหรับห้องทดลองที่สถาบันระดับแนวหน้ารู้จักและให้การยอมรับกันเป็นอย่างดีทั่วโลก มีสิทธิบัตรสำหรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเองจำนวนไม่น้อย และในปัจจุบันมีโซลูชันกว่า 275,000 ระบบ จาก Beckman Coulter (Life Sciences) ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับการวิเคราะห์ผลต่าง ๆ หรือการใช้งานในห้องวิจัยสำหรับสถาบัน

Biomek i-Series จาก Beckman Coulter (Life Sciences) นั้นเรียกได้ว่าเป็นโซลูชันระบบอัตโนมัติที่มีความครบครันระดับพรีเมียมสำหรับ Liquid Handling ทุกรูปแบบ จุดเด่นที่เป็นระบบอัตโนมัติครบวงจรเต็มรูปแบบที่มาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ดำเนินการในห้องทดลองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ทั้งยังปลดเปลื้องภาระหน้าที่เพื่อไปดำเนินการกิจกรรมที่มีความสำคัญมากกว่าได้ เช่น การวางแผนการดำเนินงาน การต่อยอดจากผลลัพธ์การทดลองที่เกิดขึ้น หรือการวางโครงสร้างเงื่อนไขการทดสอบใหม่เพื่อสำรวจมิติของตัวอย่างให้ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น

จุดเด่นของการใช้งาน Biomek i-Series นั้นอยู่ที่ความยืดหยุ่นและความสามารถในการใช้งานที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานทดลองหรืองานวิจัยที่ต้องการความแม่นยำ ทั้งยังสามารถเลือกติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย รองรับการขยับขยายปรับเปลี่ยนกำลังการทดสอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบบมีตัวเลือกการใช้งานที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการทดสอบ Liquid Handling ให้เลือกใช้ หากใครกังวลเรื่องการปนเปื้อน เครื่องทดสอบอัตโนมัตินี้ยังรองรับการใช้ตัวกรองมาตรฐาน HEPA อีกด้วย ให้มั่นใจได้ว่าตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทดลองนั้นจะมีน้อยที่สุด แน่นอนว่าทีเด็ดของ Biomek i-Series นั้นไม่ได้มีแค่นี้ แต่ประสิทธิภาพที่แท้จริงนั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวจบสำหรับงานทดสอบตัวอย่าง Liquid Handling ในห้องทดลอง โดยคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่

 • ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับงาน Liquid Handling เพียงป้อนค่าที่ต้องการก็สามารถทำงานอื่นเพื่อรอผลทดสอบได้ ทำให้เกิดการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากขึ้นและลดภาระของผู้เชี่ยวชาญได้มากขึ้น
 • สภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมไว้อย่างครบถ้วน เมื่อเป็นการทำงานอัตโนมัติและสภาพแวดล้อมถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์ มั่นใจได้ว่าผลการทดสอบจะมีความแม่นยำในระดับสูง
 • ไร้ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการทำงานจากมนุษย์ (Human-Error) ทำให้กระบวนการเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวน้อยลงในการทดสอบ
 • เทคโนโลยีกล้อง DeckOptix ทำให้สามารถดูการทำงานของเครื่องได้ตลอดเวลาการทำงาน ทั้งยังช่วยในการตรวจจับสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้น เหมาะสำหรับการติดตามดูการทำงานและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการควบคุมมอเตอร์แบบ Linear การเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นอย่างนุ่มนวล ปลอดภัย สำหรับตัวอย่างทดสอบ
 • มีหัวปิเปตขนาด 1 มิลลิลิตรหลายหัวให้สามารถใช้งานได้พร้อมกันจำนวนมาก ทำให้สามารถทดสอบได้ปริมาณมากในเวลาเดียวกัน
 • ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสนับสนุนการทำงาน การตั้งค่าต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ง่ายดาย และที่สำคัญแม่นยำกว่าที่เคยเป็นมา
 • รองรับการทดสอบที่มีความซับซ้อนและต้องการความละเอียดใส่ใจในการทำงานสูง
 • สามารถรองรับตัวอย่างจำนวนมากสำหรับการทดสอบได้
 • Gripper หรือมือจับนั้นเป็นแบบ Off-set ที่หมุนได้ จึงสามารถหยิบจับถาดทดลองได้เป็นอย่างดี
 • มีระบบการสอบเทียบแยกสำหรับแต่ละ Probe เทคโนโลยี Span-8 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Beckman Coulter (Life Sciences)
 • สามารถควบคุมการทำงานเครื่องจากระยะไกลได้ จึงสะดวกต่อการบริหารจัดการ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเครื่องก็ตาม
 • สามารถปรับแต่งการใช้งานเครื่องได้อย่างหลากหลาย Customize ได้ตามความต้องการใช้งาน
 • มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการดำเนินการของมนุษย์สู่ระบบอัตโนมัติอย่างใกล้ชิด

 โซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบในห้องทดลอง Biomek i-Series จาก Beckman Coulter (Life Sciences)  นั้นสามารถเป็นทางออกให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องทำการทดสอบตัวอย่างด้วย Liquid Handling จำนวนมากได้เป็นอย่างดี ด้วยความสามารถที่รองรับปริมาณงานจำนวนมากได้ และใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการที่น้อยลงอย่างมาก เปิดโอกาสสู่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่ามากกว่า หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะด้านได้เป็นอย่างดี ด้วยความแม่นยำในการทำงานระดับสูง รองรับปริมาณงานจำนวนมาก และปราศจากความเสี่ยงของความล้มเหลวจากปัจจัยที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการกลายพันธุ์ ปริมาณตัวอย่างที่ต้องทดสอบนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และเมื่อนับรวมกับการทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ซึ่งอาจรอไม่ได้ ไม่แตกต่างจากไวรัสที่เกิดขึ้น การสนับสนุนการทำงานจาก Biomek i-Series สามารถลดภาระการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนรองรับปริมาณตัวอย่างได้อย่างแตกต่างชัดเจน Biomek i-Series จึงไม่ใช่แค่ความคุ้มค่าสำหรับการทดสอบตัวอย่างจำนวนมาก แต่ยังเป็นการช่วยเหลือชีวิตผู้คนที่นับจำนวนไม่ได้ รวมถึงช่วยเหลือสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องทำงานอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องอีกด้วย

 สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับงานทดสอบ Liquid Handling รุ่น Biomek i-Seires จาก Beckman Coulter สามารถติดต่อได้ที่บริษัท Bio-Active Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสำหรับงานทดสอบในห้องทดลองหรือ Life-Sciences ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการในฐานะผู้ช่วยที่ไว้ใจได้กับคติประจำองค์กร ‘We are your helping hands’ มั่นใจได้ในมาตรฐานแบรนด์สากลที่ทั่วโลกยอมรับและตัวแทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน Life-Sciences

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่:

Bio-Active Co., Ltd.

Website: www.bio-active.co.th
E-mail: info@bio-active.co.th
Tel: (+66) 2350 3090

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×