fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

Modern Manufacturing พาชม PROPAK ASIA 2018

Modern Manufacturing ขอพาทุกท่านชมภาพบรรยากาศและสิ่งที่น่าสนใจภายในงาน PROPAK ASIA 2018 งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย

PROPAK ASIA 2018 ประกอบไปด้วยสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรต่าง ๆ รวมกว่า 5,000 เครื่อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย

ภายในพื้นที่งานถูกแบ่งออกเป็น 9 ส่วนหลัก ตามกลุ่มสินค้า ได้แก่

  1. ProcessingTechAsia
  2. PackagingTechAsia
  3. DrinkTechAsia
  4. PharmaTechAssia
  5. Lab & TestAsia
  6. MaterialsAsia
  7. Coding, Marking&LabellingAsia
  8. Coldchain, Logistics&WarehousingAsia
  9. Printech Asia

MM Thailand เก็บภาพบรรยากาศและสิ่งีท่น่าสนใจภายในงาน PROPAK ASIA 2018 มาฝากนักอุตสาหกรรมที่สนใจ นอกจากเครื่องจักรจำนวนมากแล้วภายในงานยังมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ได้สัมผัสหรือทดลองใช้อีกด้วย อาทิ Hologram Dome การทดสอบความแข็งแรงของผลไม้หรืออาหารด้วยเครื่องจักร เป็นต้น

PROPAK ASIA 2018 Gallery

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน PROPAK ASIA 2018 เท่านั้น ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน กิจกรรมพิเศษจากตัวแทนจำหน่าย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.