Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

เปิดแล้ววันแรกกับ ProPak Asia 2024 ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา

เปิดแล้ววันแรกกับ ProPak Asia 2024 ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา

จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันแรกของการเปิดตัวมหกรรมงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย กับนวัตกรรมแห่งอนาคตมากมายให้ผู้ประกอบการได้นำไปต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของตัวเอง

เปิดแล้ววันแรกกับ ProPak Asia 2024 ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา

โดยในวันแรกนี้มีทาง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา ได้กล่าวแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางระดับโลกใน 8 ด้านสำคัญโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอาหารโลก ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและบูรณาการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก(Global Value Chain) ด้วยการสนับสนุนสตาร์ทอัพ องค์ความรู้ ความชำนาญและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ประธานองค์กรบรรจุภัณฑ์โลก( World Packaging Organization : WPO ) นางลูเซียนา เปลเลกรีโน กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรฯ และความสำคัญของงานProPakAsia2024 ว่าองค์กรบรรจุภัณฑ์โลกเป็นหน่วยงานที่มุ่งให้การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมโยงผู้อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลก พร้อมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรบรรจุภัณฑ์โลกได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบรรจุภัณฑ์จากนานาชาติกว่า62 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้รอคอยที่จะได้ร่วมงาน ProPakAsia2024 ที่เป็นงานอันทรงคุณค่า เป็นเวทีที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก ในการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย

เปิดแล้ววันแรกกับ ProPak Asia 2024 ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา

ด้าน นายอาลี บาตาร์เนห์ หัวหน้าแผนก Food Systems องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) กล่าวถึงการเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024 ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นวาระสำคัญที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดความยั่งยืน ที่ผ่านมาการร่วมงานกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฯ ในภูมิภาค ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ด้วยเป้าหมายขององค์การฯ ที่ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดการสูญเสียอาหารและของเสีย ลดปัญหาอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังทุกภูมิภาค ของโลก ซึ่งงาน ProPak Asia 2024 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ ที่จะช่วยเผยแพร่แนวคิดและ ความร่วมมือนี้ไปยังทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกได้

สำหรับ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานอินฟอร์มามาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 กล่าว ว่า การจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นปีที่ 31 เป็นก้าวสำคัญที่ต้องสานต่อภารกิจการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ อยู่ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของโลก โดยแนวคิด การจัดงานปีนี้ คือ “Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment” หรือ ยกระดับความสำเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งาน ProPak Asia 2024 นอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรและโซลูชั่นที่ล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำของโลกแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด สร้างความร่วมมือระหว่างผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ เพื่อปรับตัว เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกัน โดยงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีพื้นที่จัดงานกว่า 55,000 ตารางเมตร มีผู้ร่วมจัดแสดงงานจากนานาชาติและไทย

ทั้งนี้หากใครที่พลาดโอกาศงานเปิดตัวในวันเเรก ก็ยังสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่15 มิถุนายน 2024 BITEC บางนา หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและกิจกรรมได้ที่ https://www.propakasia.com/ppka/2024/en/index.asp 

Pisit Poocharoen
READ MORE
×