Friday, August 12Modern Manufacturing
×

Review: SCI Machine Vision โซลูชันเช็คเกลียวรอบด้าน

SCIMachineVision จากOPT โซลูชันตรวจคุณภาพเกลียว โซลูชันพิเศษที่ทำให้สามารถตรวจเกลียวได้รอบด้านในครั้งเดียว!

เมื่อการตรวจเกลียวให้ครบถี่ถ้วนไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำซ้ำซ้อนอีกต่อไป โซลูชันอัจฉริยะจาก OPT ที่ใช้กระจกในการสะท้อนมุมมองในครั้งเดียว มาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่หลากหลายรองรับทุกความต้องการในการส่งต่อข้อมูล เปลี่ยนการทำงานจากการใช้กล้องจำนวนมากเป็นการใช้งานกล้อง 1 ตัวที่สามารถตรวจจับได้ครบถ้วน!

จุดเด่น:

  • สามารถมองเห็นเกลียวรอบด้าน จากเดิมต้องเอียงกล้องส่อง หรือใช้กล้อง 4 ตัว ซึ่งสิ้นเปลือง
  • ความ Flexible สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายโดยมี Protocol มาตรฐาน
  • ประกอบไปด้วยคอนโทรลรุ่น Q3 มาพร้อมกล้อง และ เลนส์ของ OPT และติดตั้งปริซึมโมดูลไว้ภายใน

สนใจสินค้าโปรดติดต่อ www.abizsensor.com 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nakarin S.
READ MORE
×