Friday, August 19Modern Manufacturing
×

แรงงานดีเด่น ผลตอบแทนและการถูกตำหนิที่มากกว่า

หลายคนอาจคิดว่าพนักงานดีเด่น แรงงานดีเด่น หรือลูกจ้างที่มีศักยภาพโดดเด่นกว่าใครนั้นมักจะต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือได้รับความสนใจจากเจ้านายมากกว่า ซึ่งคำกล่าวเหล่านี้ก็มีส่วนจริง แต่จากการศึกษาของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cornell พบว่าสิ่งที่บุคคลดีเด่นต้องแบกรับนั้นมีอะไรที่มากไปกว่าความสำเร็จ

หลายครั้งที่คนเราพูดถึงความสำเร็จแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงความทุ่มเทและสิ่งที่ต้องแลกมา พนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่นนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับทั้งรางวัลและความเสี่ยงอีกมากมายที่เป็นผลกระทบตามกันมา ซึ่งในการทำงานร่วมกันนั้นพนักงานที่มีความโดดเด่นมักได้รับส่วนแบ่งของเครดิตเวลาสิ่งต่าง ๆ ไปได้ดี และเมื่อสถานการณ์เกิดเลวรา้ยหรือโครงการไม่สำเร็จก็กลับพบว่าการถูกตำหนินั้นอาจจะหนักหนาเสียยิ่งกว่าความสำเร็จ

จากเอกสารายงานการวิจัย Shadows and Shields: Stars Limit Their Collaborators’ Exposure to Attributions of Both Credit and Blame ได้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีความโดดเด่นในการทำงาน ตั้งเป้าศึกษาในการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความโดดเด่นเมื่อการทำงานร่วมกันนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทีมวิจัยพบว่าบุคคลที่มีความโดดเด่นเหล่านั้นจะได้รับเครดิตหรือการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อนร่วมงาน แตกต่างจากการได้รับการชื่นชมหากเป็นการทำงานกับคนที่ไม่ใช่ดาวเด่นเหล่านั้น เช่นเดียวกันหากเป็นการทำงานที่ล้มเหลวโดยมีการร่วมมือกับบุคคลที่โดดเด่น พวกเขาเหล่านั้นเองก็กลับเป็นฝ่ายที่เจอมรสุมอันเดือดดาลเช่นกัน

การศึกษานี้นั้นมีการตั้งสมมุติฐานว่าการทำงานร่วมกับดาวเด่นสามารถลดผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ใช่ดาวเด่นซึ่งทำงานด้วยกันได้ เมื่อทำการทดสอบกับสถานะของคนทั่วไปหากสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองมักมีแนวโน้มว่าจะไม่ถูกปกคลุมโดยเงาของดาวเด่น ในทางกลับกันหากเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อทำงานร่วมมือกับดาวเด่น ความผิดพลาดนั้นจะถูกดึงดูดไปยังผู้มีความโดดเด่นทันที

การศึกษานี้เกิดขึ้นกับหน่วยงานด้านกองทุนป้องกันความเสี่ยง (Hedge Funds) ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2005 – 2019 โดยให้ความสำคัญกับระดับผู้จัดการ ประกอบด้วยผู้จัดการที่มีความโดดเด่นทั่วไป 59,337 คนใน 28,304 กองทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานร่วมกับแรงงานที่มีความโดดเด่นจะลดเครดิตผลงานที่ได้รวมถึงการเพิ่มสถานภาพความเชี่ยวชาญของแรงงานทักษะไม่โดดเด่นแม้ว่าโครงการจะสำเร็จก็ตามที ในอีกแง่หนึ่งการทำงานร่วมกับดาวเด่นไม่เพียงแต่จะลดคุณค่าแล้วแต่อาจต้องแบกรับสถานภาพการสูญเสียที่มากมายหากโครงการล่ม

ทีมวิจัยให้ความเห็นว่า แม้ว่าสถานภาพอาจไม่เปลี่ยนแปลงหากแรงงานที่ไม่ได้มีศักยภาพสูงนักทำงานสำเร็จร่วมกับดาวเด่น แต่พวกเขาจะเรียนรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากดาวเด่นเหล่านั้น สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอกเหนือจากเวลาต้องร่วมงานกัน และอาจกลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเติบโตในอนาคต

ที่มา:
Sceincedaily.com

บทความที่เกี่ยวข้อง:
อยากได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ? เริ่มต้นได้ด้วยวิธีคิด!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×