Thursday, April 25MM Thailand

บีโอไอ จับมือ UBM จัดงาน SUBCON Thailand คาดเงินสะพัดกว่าหมื่นล้าน

[yuzo_views] Views

บีโอไอ จับมือ ยูบีเอ็ม จัดงาน “ซับคอนไทยแลนด์ 2018” (SUBCON Thailand 2018) สุดยิ่งใหญ่ แสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม รับช่วงการผลิตในภูมิภาค สนองนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ชูไฮไลท์จับคู่ธุรกิจไทยกับนานาประเทศจากทั่วโลก ตั้งเป้าปีนี้จับคู่ธุรกิจ 6,500 คู่ ยอดเงินสะพัดทะลุเป้าไม่ต่ำกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

​คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายอันดับต้น ๆ ในการเป็นประเทศคู่ค้าในอุตสาหกรรม รับช่วงการผลิตมาโดยตลอด และด้วยความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้ “ประเทศไทย 4.0″ ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันจะนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นสูง บีโอไอจึงมุ่งหวังให้งานซับคอนไทยแลนด์ (SUBCON Thailand) ซึ่งเป็นงานจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นงานสำคัญในการช่วยพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของไทยให้พร้อมสู่การพัฒนาเพื่อรับการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่นกัน

​งานซับคอนไทยแลนด์ 2018 ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ งานแสดงนิทรรศการของอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย การจับคู่ธุรกิจ งานสัมมนาเชิงวิชาการ รวมทั้งส่วนจัดแสดงพิเศษโดยผู้ประกอบการไทยในคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติ (System Integrator – SI) ในกลุ่มออกแบบวิศวกรรม อิเล็กทรอนิคส์ และพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะมีการนำเสนอหุ่นยนต์แขนกลที่พัฒนาโดยบริษัทคนไทยอีกด้วย

บีโอไอมั่นใจว่างาน ซับคอนไทยแลนด์ 2018 จะเป็นงานประจำปี (Year event) ที่ผู้ซื้อชิ้นส่วนชั้นนำจากประเทศต่าง ๆ เลือกที่จะปักหมุดให้เป็นงานสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อต่อยอดการผลิตได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศตอบรับร่วมแสดงผลงานกว่า 350 คูหา จากกว่า 10 ประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันซึ่งจัดแสดงในลักษณะพาวิลเลี่ยน คาดว่าจะมีผู้ซื้อจากทั่วโลกไม่น้อยกว่า 25,000 ราย จากอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล รวมถึงอุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ อากาศยาน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ซึ่งบีโอไอตั้งเป้าว่างาน ซับคอนไทยแลนด์ 2018 จะก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ 6,500 คู่ รวมมูลค่าธุรกรรมทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท

​ตัวอย่างผู้ประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมงาน เช่น BMW IPO Sea, DUCATI MOTOR, SIAM KUBOTA, DEDIENNE AEROSPACE, Electrolux Professional, Canon-Hitech Thailand, Whirlpool Corporation, SAMSUNG ELECTRONICS, DAIKIN COMPRESSOR, Taurus International, และ Robert Bosch Automotive Technologies Thailand เข้าร่วมงานนี้

​คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ ทางบีโอไอ ได้ร่วมมือกับ บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดงานซับคอนไทยแลนด์อีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 12 โดยจะจัดงานนี้ในช่วงเวลาเดียวกับงาน อินเตอร์แมค 2018 (INTERMACH 2018) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุด เพื่อเตรียมตัวรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายในงานปีนี้ จะมีโซน “Smart Factory Showcase” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในอาเซียน โดยจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตร เพื่อสาธิตไลน์การผลิตเต็มรูปแบบภายในโรงงานอัจฉริยะผลิตชิ้นงานจริงด้วยระบบออโตเมชั่น ไร้การควบคุมโดยแรงงานมนุษย์ โซน “Progressive Bending Robot” ครั้งแรกของโลกกับการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องพับ 3 เครื่องกับหุ่นยนต์แขนกลเพียงตัวเดียวผ่านระบบอัตโนมัติ และโซนเทคโนโลยีขั้นสูง “Advanced Technology” ที่พร้อมโชว์นวัตกรรมการพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ 3D ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ระบบออโตเมชั่น 4.0 รวมทั้งเครื่องวัด 3D และ เทคโนโลยีการเชื่อมล่าสุดกับหุ่นยนต์แขนกล เป็นต้น

​นอกจากนี้ ยังจัดให้มีงานสัมมนาที่เกี่ยวกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกภาคส่วนกว่า 100 หัวข้อ ที่ครบถ้วนมากที่สุดตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งถือว่าการจัดงานซับคอนไทยแลนด์คู่ขนานกับงานอินเตอร์แมคเป็นการผนึกกำลังสำคัญเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

​รองศาสตราจารย์ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย และ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เนื่องจากปัจจัยด้านแรงงาน เวลา และค่าจ้างที่มีขีดจำกัด จึงปฏิเสธไม่ได้ที่ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ และมีกำลังการผลิตในปริมาณมาก และต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตขั้นสูง ให้สอดคล้องกับภาคการผลิตของประเทศไทยที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาไปยังอุตสาหกรรมแห่งอนาคต งานซับคอนไทยแลนด์ ที่จัดร่วมกับงานอินเตอร์แมค นี้จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาชมความก้าวหน้าที่ครบองค์ความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย และ ครบครันที่สุด เพื่อนำมาปรับใช้ในการผลิต สู่การรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที

​รองศาสตราจารย์ ดร. ชิต ทิ้งท้ายว่า “ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ได้เข้าร่วม กับ งานซับคอนไทยแลนด์ 2018 จัดกิจกรรมในส่วนของการจัดพื้นที่พิเศษขึ้นภายในงาน เพื่อนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในประเทศไทยไว้ด้วยกัน โดยผู้ชมงานจะได้เห็นศักยภาพการควบคุมระบบอัตโนมัติ ในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย รถยกไฟฟ้า หุ่นยนต์ยก และการจัดเรียง-จัดเก็บ และระบบเรียกสินค้าออกจากชั้นวาง ระบบจ่าย pallet รถขนถ่ายลำเลียงพร้อมระบบเซ็นเซอร์ ที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม equipment embedded software และภายในงานจะมีการจัด Live show ด้วย เพื่อเป็นการสาธิตระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ SMART Logistic ครั้งแรกในประเทศไทย โดยแสดงรูปแบบการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างระบบ โลจิสติกส์อัตโนมัติกับหุ่นยนต์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ มั่นใจว่าผู้ประกอบการที่มาเยี่ยมชมงานครั้งนี้ นอกจากจะได้ชมนวัตกรรมการผลิตครบถ้วนและทันสมัยที่สุดแล้ว ยังได้เห็นศักยภาพของบริษัทไทยในด้านนี้และเรียนรู้ถึงการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตในหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาสายการผลิตให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย”

​งานซับคอนไทยแลนด์ 2018 (SUBCON Thailand 2018) งานแสดงสินค้าเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งจะจัดร่วมกับ งานอินเตอร์แมค(INTERMACH 2018) จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 16 ถึง เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา​​​

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ