Sunday, November 28Modern Manufacturing
×

Tag: กบง.

กบง. สั่งปรับสเปค บี 7 ชนิดเดียว  คุมค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

กบง. สั่งปรับสเปค บี 7 ชนิดเดียว คุมค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

Energy & Green
กบง. สั่งปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือบี 7 ชนิดเดียว  ดูแลค่าการตลาด ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (more…)
กบง. ลดราคาดีเซลบี 7 ลง 1 บาท

กบง. ลดราคาดีเซลบี 7 ลง 1 บาท

Energy & Green
กบง. ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ลดราคาดีเซลบี 7 ลง 1 บาท ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเป็นบี 6 ดูแลค่าการตลาด และใช้กองทุนน้ำมันฯ ดูแลประชาชน (more…)
กบง. สั่งทบทวนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

กบง. สั่งทบทวนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

Energy & Green
กบง. สั่งทบทวนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ PDP2018 rev.1 และคงราคา LPG ครัวเรือน ต่ออีก 3 เดือน ถึง 31 ธ.ค. 64  (more…)
กบง. ขยายเวลาคงราคา LPG อีก 3 เดือน

กบง. ขยายเวลาคงราคา LPG อีก 3 เดือน

Energy & Green
กบง. ขยายเวลาคงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเดินหน้าเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ (LNG) ระยะที่ 2 (more…)
กฟผ. เดินหน้าตามมติ กบง. นำเข้า LNG แบบ Spot 2 ล็อต

กฟผ. เดินหน้าตามมติ กบง. นำเข้า LNG แบบ Spot 2 ล็อต

Energy & Green
กฟผ. นำเข้า LNG แบบตลาดจร ไม่เกิน 200,000 ตัน โดยล็อตแรกเดือนธันวาคม 2562 และล็อตที่สองเดือนเมษายน 2563 เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย และโรงไฟฟ้าบางปะกง (more…)
กบง.ปรับ 3 หลักเกณฑ์ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน

กบง.ปรับ 3 หลักเกณฑ์ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน

Energy & Green
กบง. มอบ พพ. ร่วมกับ กกพ. จัดทำหลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าชุมชน โดยเร่ง Quick win ปลายปี 62 พร้อมอนุมัติ กฟผ. นำเข้า LNG ลำแรก ธ.ค. 62 และมีมติให้แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (more…)
กบง.ขยายเวลาลด B20 ต่ออีก 2 เดือน

กบง.ขยายเวลาลด B20 ต่ออีก 2 เดือน

Energy & Green
กบง.มีมติขยายเวลาลดราคาน้ำมันดีเซลบี 20 ลิตรละ 5 บาทออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 62 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน แก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด (more…)
×