Wednesday, November 29Modern Manufacturing
×

Tag: กบง.

กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามมติ ครม.ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม อีก 3 เดือน

กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามมติ ครม.ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม อีก 3 เดือน

Energy & Green
กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามมติ ครม. 13 ก.ย. 2566  ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไม่เกินถังละ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน (more…)
พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

Energy & Green
สกนช. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดูแลค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (more…)
กบง. ไฟเขียวปรับลดค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง

กบง. ไฟเขียวปรับลดค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง

Energy & Green
กบง. ไฟเขียวปรับลดค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และกลุ่มน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล ผลตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป หวังลดราคาขายปลีกช่วยประชาชน (more…)
กบง. ต่ออายุมาตรการฝ่าวิกฤตราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

กบง. ต่ออายุมาตรการฝ่าวิกฤตราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

Energy & Green
กบง. ต่ออายุมาตรการฝ่าวิกฤตราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน โดยคงราคา LPG อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลตัังแต่ 1 – 31 ม.ค. 66 คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน  ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 - 15 มี.ค. 66  (more…)
กบง.ตรึงราคา LPG ไว้ที่ 408 บาท ต่ออีก 2 เดือน ถึงสิ้นปี 65

กบง.ตรึงราคา LPG ไว้ที่ 408 บาท ต่ออีก 2 เดือน ถึงสิ้นปี 65

Energy & Green
กบง. ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อเนื่องอีก 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หวังช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน (more…)
กบง. ไฟเขียว ปรับร่างแผนพีดีพี 2022 กรอบสัญญานำเข้า LNG

กบง. ไฟเขียว ปรับร่างแผนพีดีพี 2022 กรอบสัญญานำเข้า LNG

Energy & Green
กบง. ไฟเขียว ปรับร่างแผนพีดีพี 2022  เน้นความมั่นคง ต้นทุนเหมาะสม และเห็นชอบกรอบระยะเวลาของสัญญา LNG และหลักเกณฑ์ราคานำเข้า LNG และยกเลิกมติกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  (more…)
กบง. เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

กบง. เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

Energy & Green
กบง. เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงาน ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 3 เดือน ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน (more…)
กบง. เห็นชอบ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า – ราคาก๊าซหุงต้ม ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กบง. เห็นชอบ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า – ราคาก๊าซหุงต้ม ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Energy & Green
กบง. เห็นชอบ ขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม และช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff และเห็นชอบให้ กกพ.ปรับเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (more…)
กบง. เคาะสัดส่วน บี100 จากไบโอดีเซลบี7 เหลือบี 5

กบง. เคาะสัดส่วน บี100 จากไบโอดีเซลบี7 เหลือบี 5

Energy & Green
กบง. เคาะสัดส่วน บี100 จากไบโอดีเซลบี7 เหลือบี 5 เริ่ม 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม เพื่อลดผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น (more…)
×