Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

Tag: กบง.

กบง. สั่งตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน 

กบง. สั่งตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน 

Sustainability
กบง. มีมติสั่งตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน โดยคงราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 เพื่อบรรเทาผลกระทบราคาพลังงานช่วยเหลือประชาชน (more…)
กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามมติ ครม.ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม อีก 3 เดือน

กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามมติ ครม.ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม อีก 3 เดือน

Sustainability
กบง. เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนตามมติ ครม. 13 ก.ย. 2566  ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไม่เกินถังละ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน (more…)
พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

Sustainability
สกนช. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดูแลค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (more…)
กบง. ไฟเขียวปรับลดค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง

กบง. ไฟเขียวปรับลดค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง

Sustainability
กบง. ไฟเขียวปรับลดค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และกลุ่มน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล ผลตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป หวังลดราคาขายปลีกช่วยประชาชน (more…)
กบง. ต่ออายุมาตรการฝ่าวิกฤตราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

กบง. ต่ออายุมาตรการฝ่าวิกฤตราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

Sustainability
กบง. ต่ออายุมาตรการฝ่าวิกฤตราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน โดยคงราคา LPG อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลตัังแต่ 1 – 31 ม.ค. 66 คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน  ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 - 15 มี.ค. 66  (more…)
กบง.ตรึงราคา LPG ไว้ที่ 408 บาท ต่ออีก 2 เดือน ถึงสิ้นปี 65

กบง.ตรึงราคา LPG ไว้ที่ 408 บาท ต่ออีก 2 เดือน ถึงสิ้นปี 65

Sustainability
กบง. ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อเนื่องอีก 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หวังช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน (more…)
กบง. ไฟเขียว ปรับร่างแผนพีดีพี 2022 กรอบสัญญานำเข้า LNG

กบง. ไฟเขียว ปรับร่างแผนพีดีพี 2022 กรอบสัญญานำเข้า LNG

Sustainability
กบง. ไฟเขียว ปรับร่างแผนพีดีพี 2022  เน้นความมั่นคง ต้นทุนเหมาะสม และเห็นชอบกรอบระยะเวลาของสัญญา LNG และหลักเกณฑ์ราคานำเข้า LNG และยกเลิกมติกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  (more…)
กบง. เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

กบง. เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงาน ช่วยเหลือประชาชน

Sustainability
กบง. เคาะมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงาน ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 3 เดือน ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน (more…)
กบง. เห็นชอบ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า – ราคาก๊าซหุงต้ม ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กบง. เห็นชอบ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า – ราคาก๊าซหุงต้ม ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Sustainability
กบง. เห็นชอบ ขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม และช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff และเห็นชอบให้ กกพ.ปรับเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (more…)
×