fbpx
Wednesday, March 3Modern Manufacturing

Tag: กระทรวงสาธารณสุข

สมอ. แก้ไขมาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

สมอ. แก้ไขมาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

News & Economics
สมอ. แก้ไขมาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เร่งผู้ผลิตชุมชนทำสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (more…)
ปตท.-กรมการแพทย์ ร่วมพัฒนา นวัตกรรมแผ่นปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลส

ปตท.-กรมการแพทย์ ร่วมพัฒนา นวัตกรรมแผ่นปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลส

News & Economics
ปตท. – กรมการแพทย์ ร่วมพัฒนา นวัตกรรมแผ่นปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลส ยกไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการแพทย์ (more…)
กบอ. เห็นชอบ จัดตั้งศูนย์ เมดิคัลฮับ 20,000 ล้านบาท

กบอ. เห็นชอบ จัดตั้งศูนย์ เมดิคัลฮับ 20,000 ล้านบาท

News & Economics
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ (more…)
ปตท.นำร่อง ตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ ใน ปั๊ม

ปตท.นำร่อง ตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ ใน ปั๊ม

News, News & Economics
ปตท. ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 (more…)