fbpx
Thursday, February 25Modern Manufacturing

Tag: กลยุทธ์

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจจะสำเร็จได้หากผู้บริหารเชื่อมั่น

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจจะสำเร็จได้หากผู้บริหารเชื่อมั่น

Energy & Green
รายงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ควบคู่กับกลยุทธ์ด้านการแข่งขันที่เป็นกระแสหลักเมื่อผู้จัดการหรือผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ (more…)
การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง

การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง

Productivity
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การวางแผนกลยุทธ์แบบง่ายๆ ที่ปฏิบัติได้จริง (Simple and Practical Strategic Planning: SPSP)” โดยมีคุณจิตติ รัศมีธรรมโชติ มาร่วมบรรยายถึงวิธีการที่วิทยากรประยุกต์ขึ้นมาเอง เหมาะสำหรับองค์กรที่ยังเขียนแผนกลยุทธ์ไม่เป็นระบบหรือองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้น ด้วยเทคนิคที่ง่ายเพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (more…)