Saturday, April 20MM Thailand

Tag: กล้องจับภาพ 3 มิติ

NXT Level หุ่น Cobot ที่ทำงานได้เหมือนมนุษย์ที่สุดตอนนี้!

NXT Level หุ่น Cobot ที่ทำงานได้เหมือนมนุษย์ที่สุดตอนนี้!

Automation, Video
NXT Level หุ่นยนต์ Collaborative Robot ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย IBG สามารถจำลองและลอกเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ได้ด้วยระบบจำลองการทำงานแบบ 3 มิติ จับการเคลื่อนไหวและเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ด้วย Gesture Control นอกจากนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือ ส่วนมือของหุ่นยนต์ที่ทำมาเหมือนกับมือของมนุษย์ทำให้สามารถหยิบจับและลอกเลียนแบบการทำงานมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกจัดแสดงในงาน Hanover Fair 2018 ช่วงกลางปีที่ผ่านมา (more…)