fbpx
Friday, December 4Modern Manufacturing

Tag: กังหันลมผลิตไฟฟ้า

กังหันลมไทย ผลิตไฟฟ้า พร้อมพัฒนาท้องถิ่น

กังหันลมไทย ผลิตไฟฟ้า พร้อมพัฒนาท้องถิ่น

Energy & Green
…ใครว่าประเทศไทยกระแสลมโดยเฉลี่ยอ่อนเกินไป ไม่เหมาะสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า คงต้องกลับคำพูดใหม่ หรือ เขียนตำราสอนนักศึกษาใหม่กันแล้ว แม้แต่กระทรวงพลังงานก็แทบจะติดเบรกการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่ทัน เนื่องจากมีนักลงทุนขอขายไฟฟ้าจากกังหันลมเกินเป้าหมาย AEDP อย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนเหล่านี้ล้วนแต่ได้ลงทุนศึกษากระแสลมมานับปี และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปแล้วมากมาย ต้องสูญเปล่ากับการลงทุนล่วงหน้า เข้ากับตำรา ‘การลงทุนมีความเสี่ยง (นโยบายรัฐ)’ (more…)