Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: การค้าโลก

กกร. คาด เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัว 0.5% -2.0%

กกร. คาด เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตัว 0.5% -2.0%

News & Economics
กกร. คาด เศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็นขยายตัวในกรอบ 0.5% ถึง 2.0% ส่งออก ขยายตัว 5.0% ถึง 7.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2%  (more…)
×