Sunday, December 5Modern Manufacturing
×

Tag: การทำงาน

วิจัยชี้คุณภาพอากาศในที่ทำงานอาจส่งผลต่อการรับรู้และ Productivity ของแรงงาน

วิจัยชี้คุณภาพอากาศในที่ทำงานอาจส่งผลต่อการรับรู้และ Productivity ของแรงงาน

Productivity
คุณภาพของอากาศในที่ทำงานหรือสำนักงานนั้นมีผลกระทบที่สำคัญต่อแรงงานในด้านฟังก์ชันการรับรู้ รวมถึงระยะเวลาในการตอบสนองและความสามารถในการใช้สมาธิ และอาจส่งผลต่อ Productivity อีกด้วย (more…)
3 วิธีการใช้กล้องที่ติดตั้งในเครื่องจักร CNC ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 วิธีการใช้กล้องที่ติดตั้งในเครื่องจักร CNC ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Hilight, Machine & Devices
การใช้งานเครื่องจักรที่มีการติดตั้งระบบกล้องจับภาพ หรือกล้องอัจฉริยะนั้นกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งทำให้การทำงานของผู้ผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่คุณภาพและเวลาการทำงาน (more…)
Productivity ในสหรัฐฯ เพิ่ม 2.9% สูงที่สุดในรอบ 3 ปี

Productivity ในสหรัฐฯ เพิ่ม 2.9% สูงที่สุดในรอบ 3 ปี

News
Productivity ในสหรัฐอเมริกานั้นขยับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดตั้งแค่ปี 2015 หรือช่วงที่ค่าจ้างแรงงานตกต่ำลง เป็นผลจากนโยบายของ Republican ที่ลดภาษีเพื่อเพิ่ม Productivity (more…)
×