Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: การบำบัดของเสีย

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ชูหลัก 3Rs – KAIZEN ใช้ประโยชน์จากของเสีย

News & Economics
กรอ.ผนึก 40 โรงงาน ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม ผ่านหลักการ 3Rs และ KAIZEN ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัด/กำจัด เพิ่มมูลค่าของเสีย และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า สอดคล้องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด  (more…)
การบำบัดตะกอนชีวภาพจากอุตสาหกรรมเคมีเพื่อแปลงเป็นพลังงานกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

การบำบัดตะกอนชีวภาพจากอุตสาหกรรมเคมีเพื่อแปลงเป็นพลังงานกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

Energy & Green
นักวิจัยจากประเทศจีนค้นพบวิธีการแปรรูปตะกอนของเสียจากโรงงานเคมีให้กลายเป็นพลังงานด้วยกรรมวิธีบำบัดด้วย Microwave-pyrolysis (more…)
×