Wednesday, March 20MM Thailand

Tag: การป้องกัน

รู้จักหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจสำหรับงานอุตสาหกรรม

รู้จักหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจสำหรับงานอุตสาหกรรม

Recommended Products
ปัจจุบันปัญหาเรื่องทางเดินหายใจกลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่มีความเข้มข้นอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สามารถมองเห็นฝุ่นควันได้ชัดเจน สำหรับบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้กลายเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าภาคส่วนอื่นเนื่องจากต้องทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน้มการเผชิญหน้ากับปัญหาทางเดินหายใจที่เข้มข้นยิ่งกว่าพื้นที่ใด ๆ ดังนั้นการทำความเข้าใจและเลือกใช้หน้ากากป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสมจึงเป็นความรู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทุกคนในสายงานอุตสาหกรรม (more…)
ป้องกันการติดเชื้อสะสมของคอมพิวเตอร์ในพื้นที่แปรรูปอาหารได้อย่างไร

ป้องกันการติดเชื้อสะสมของคอมพิวเตอร์ในพื้นที่แปรรูปอาหารได้อย่างไร

News
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหารกลายเป็นกิจกรรมปรกติที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน หนึ่งในเทคโฯโลยีที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงาน การรายงานผล หรือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์นี้เองที่อาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อให้กับกระบวนการแปรรูปและผลิตอาหารได้ เมื่อความร้อนและความชื้นเป็นศัตรูตัวสำคัญของคอมพิวเตอร์ การทำความสะอาดด้วยการเช็ด ล้าง หรือใช้ความร้อนย่อมไม่เป็นผลดีกับอุปกรณ์ที่อ่อนไหวเช่นนี้ ทำให้คอมพิวเตอร์นี้เองกลายเป็นแหล่งสะสมของฝุ่น เชื้อโรค รวมถึงโอกาสปนเปื้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หนึ่งในหนทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนี้ คือ การเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ภายใต้วัสดุที่มีมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนทางอาหาร เช่น สแตนเลส ซึ่งการใช้งานโดยมีวัสดุดังกล่าวครอบกักเก็บไว้นั้นจะป้องกันทั่งฝุ่นและโอกาสการปนเปื้อนทั้งอาหารและอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น
มาดูกันว่าถุงมือกันบาดจะป้องกันอะไรในโรงงานได้บ้าง

มาดูกันว่าถุงมือกันบาดจะป้องกันอะไรในโรงงานได้บ้าง

News, Video
ถุงมือสำหรับความปลอดภัยในโรงงานนั้นมีหลากหลายแบบด้วยกัน ซึ่งในวันนี้ MM ขอนำเสนอคลิปทดสอบความแข็งแรงสำหรับถุงมือกันบาดที่ใช้กันในโรงงานว่าสามารถกันอะไรได้บ้าง (more…)
เรื่องต้องรู้… การดูแล การกัดกร่อน พื้นผิวโลหะ สำหรับหน้าฝน

เรื่องต้องรู้… การดูแล การกัดกร่อน พื้นผิวโลหะ สำหรับหน้าฝน

Productivity
การกัดกร่อน (Corrosion) นั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องจักรที่สามารถก่อเกิดปัญหาซึ่งยากต่อการตรวจสอบได้ เนื่องจากในบางครั้งอาจเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ในระบบ การกัดกร่อนสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและอาหาร เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับความชื้นและการกัดกร่อนจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมกับการบำรุงรักษาและป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง (more…)