Wednesday, May 25Modern Manufacturing
×

Tag: การผลิตยา

Risk Based Approach ยกระดับคุณค่าการทำงานของผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์

Risk Based Approach ยกระดับคุณค่าการทำงานของผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์

News
ธุรกิจยาหรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ล้วนต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตามมาตรฐาน FDA เป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งแนวทางป้องกันและดำเนินการนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้ โดยแนวคิดแบบ Risk Based Approach เองนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการประเมินคุณภาพที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้ (more…)
AstraZeneca อยู่ในช่วงเจรจาเปลี่ยนโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ

AstraZeneca อยู่ในช่วงเจรจาเปลี่ยนโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ

News
AstraZeneca บริษัทผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติอังกฤษ-สวีเดนอยู่ในช่วงเจรจาย้ายโรงงานการผลิตวัคซีนสำหรับไวรัส COVID-19 ที่กำลังมีปัญหาในบริเวณใกล้บัลติมอร์ สู่บริษัทผู้ผลิตยา Catalent (more…)
3D Printing อาจปฏิวัติวงการยาให้เหมาะกับผู้ป่วยยิ่งขึ้น

3D Printing อาจปฏิวัติวงการยาให้เหมาะกับผู้ป่วยยิ่งขึ้น

Technology
การผลิตยาในปัจจุบันแบบหนึ่งเม็ดปริมาณ (โดส) ครอบจักรวาลอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่ ทั้งต้นทุนและปริมาณยาที่เกินกว่าความจำเป็น การผลิตยาโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติจึงกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการออกแบบปริมาณโดสยาและส่วนผสมที่เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลมากกว่า (more…)
นักวิจัยพบวิธีเคลือบอนุภาคยาทำให้สามารถออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น

นักวิจัยพบวิธีเคลือบอนุภาคยาทำให้สามารถออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น

News
นักวิจัยจาก MIT ค้นพบวิธีการเคลือบโมเลกุลที่ทำให้ตัวยาสามารถเจาะผ่านการป้องกันของเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (more…)
×