Sunday, October 22MM Thailand

Tag: การวิจัยและพัฒนา

ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเริ่มจาก ‘วิจัยและพัฒนา’ แล้วออกไปแตะขอบฟ้า ‘อย่ากลัว’

ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเริ่มจาก ‘วิจัยและพัฒนา’ แล้วออกไปแตะขอบฟ้า ‘อย่ากลัว’

Industrial Economics
Industrial Economic, Industry 4.0, F.T.I., Thailand, ยุทธศาสตร์, การจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนรายประเทศ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (more…)
ชาติมั่งคั่ง อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง ด้วยการวิจัยและพัฒนา

ชาติมั่งคั่ง อุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง ด้วยการวิจัยและพัฒนา

Industrial Economics
คีย์เวิร์ดคุ้นหูแห่งยุคสมัย โดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรม หนีไม่พ้นบรรดาคำว่า โรบอติกส์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี ดิจิทัล Computerized หรือ Internet of Things โดยทั้งหมดมีหลักคิดอยู่บนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรม (more…)
อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Energy
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ำแบบ ประหยัด Solar Inverter Pump หรือปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงาน (more…)
Menu
MM Thailand