Sunday, December 5Modern Manufacturing
×

Tag: การไฟฟ้า

3การไฟฟ้าผนึกกำลังดูแลระบบไฟฟ้า24ชั่วโมง

3การไฟฟ้าผนึกกำลังดูแลระบบไฟฟ้า24ชั่วโมง

Energy & Green
กฟผ. MEA และ PEA ชวนคนไทยร่วมใจตั้งการ์ดอย่าตก เว้นระยะห่างต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2564 ผนึกกำลัง 3 การไฟฟ้า เตรียมพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มั่นคงและเพียงพอ รองรับทุกสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง (more…)
กฟผ. ผนึก กคช. พัฒนาบ้านเบอร์ 5 สู่ ชุมชนอัจฉริยะ

กฟผ. ผนึก กคช. พัฒนาบ้านเบอร์ 5 สู่ ชุมชนอัจฉริยะ

Energy & Green
กฟผ. ร่วมกับ กคช. เดินหน้าพัฒนาบ้านเบอร์ 5 ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมขยายขอบเขตสู่การส่งเสริมให้เป็นชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (more…)
การไฟฟ้า ชี้แจง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล

การไฟฟ้า ชี้แจง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล

Energy & Green
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยให้สิทธิ์ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.1 , 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน นั้น (more…)
สนพ.สรุปโครงการนำร่อง สมาร์ทกริด 3 การไฟฟ้า

สนพ.สรุปโครงการนำร่อง สมาร์ทกริด 3 การไฟฟ้า

News & Economics
สนพ.ติดตามความคืบหน้าของแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 3 การไฟฟ้าผุดโครงการนำร่อง เร่งยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าของประเทศ ตั้งเป้าสู่การเป็นฮับด้านไฟฟ้าอาเซียน (more…)
สนพ.สัมมนา สมาร์ทกริด อยุธยา

สนพ.สัมมนา สมาร์ทกริด อยุธยา

Energy & Green
สนพ. ร่วมกับ 2 การไฟฟ้า จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” แนะประชาชนเร่งทำความเข้าใจเปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นในอนาคต (more…)
3 การไฟฟ้า เดินหน้ามาตรการนำร่อง EERS

3 การไฟฟ้า เดินหน้ามาตรการนำร่อง EERS

News, News & Economics
3 การไฟฟ้า ผนึกกำลังเดินหน้านำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน หรือมาตรการ EERS ตั้งเป้าสามารถประหยัดไฟฟ้าในปี 2562 ได้กว่า 20 ล้านหน่วย (more…)
×