fbpx
Sunday, May 31Modern Manufacturing

Tag: คนตกงาน

“กสอ.” เร่งมาตรการฟื้นฟู  4 กลุ่มเป้าหมาย ภายใน 90 วัน

“กสอ.” เร่งมาตรการฟื้นฟู 4 กลุ่มเป้าหมาย ภายใน 90 วัน

News & Economics
“กสอ.” เร่งมาตรการฟื้นฟู หนุน 4 กลุ่มเป้าหมายภายใน 90 วัน ครอบคลุม SMEs เกษตรอุตสาหกรรม ชุนชน คนตกงาน   คาดปั้นสู่ผู้ประกอบการใหม่ สร้างอาชีพให้คนตกงานกว่า 2,500 คน                     (more…)