Wednesday, January 23MM Thailand

Tag: คลิป

เมื่อ Tesla Model 3 ถูก Reverse Engineering จะพบอะไร?

เมื่อ Tesla Model 3 ถูก Reverse Engineering จะพบอะไร?

News, Video
กระแสยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของ Tesla ผู้ผลิต EV จากสหรัฐอเมริกา ด้วยความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์ ระยะทางที่สามารถใช้งานได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ระบบขับขี่อัตโนมัติ ระบบมอเตอร์คู่ รวมถึงการพัฒนาระบบชาร์จพลังงานที่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Model ส่วน 3 ถือเป็นยานยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมของ Tesla แต่อะไรคือความแตกต่างเมื่อเทียบกับ EV จากผู้ผลิตรายอื่น? (more…)