Friday, October 22Modern Manufacturing
×

Tag: ความปลอดภัยทางอาหาร

EcoStruxure Clean-In-Place Advisor โซลูชันทำความสะอาดอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม

EcoStruxure Clean-In-Place Advisor โซลูชันทำความสะอาดอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม

Video
EcoStruxure Clean-In-Place Advisor โซลูชันอัจฉริยะสำหรับการทำความสะอาด CIP จาก Schneider ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ในความสะอาดของระบบและการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม (more…)
เมื่ออุตสาหกรรมอาหารมาตรฐานคงที่ Brand Loyalty เกิดได้ไม่ยาก

เมื่ออุตสาหกรรมอาหารมาตรฐานคงที่ Brand Loyalty เกิดได้ไม่ยาก

Hilight, Machine & Devices
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของมนุษย์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การควบคุมมาตรฐานจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันคุณภาพนั้นกลับแปรผันตามเวลา การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องแข่งกับเวลาขับเคลื่อนไปพร้อมกับการสร้างความมั่นใจในคุณภาพ เพื่อสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคและต่อยอดสู่การเป็นลูกค้าประจำ (more…)
คุณสมบัติสำคัญของ ‘มอเตอร์เกียร์’ ในอุตสาหกรรมอาหาร

คุณสมบัติสำคัญของ ‘มอเตอร์เกียร์’ ในอุตสาหกรรมอาหาร

Hilight, Machine & Devices
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดอ่อนระดับสูง เนื่องจากต้องสมดุลความสามารถในการผลิตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความสามารถในการผลิตมีความต่อเนื่องและคงที่ กุญแจสำคัญอย่าง ‘มอเตอร์เกียร์’ จึงต้องมีคุณสมบัติในการใช้งานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดอ่อนสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (more…)
การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในกระบวนการผลิตอาหาร

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในกระบวนการผลิตอาหาร

Productivity
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารหรือ HACCP นั้นเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้การผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, PRP หรือ CP โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโลก Global Food Safety Standards (GFSI) ซึ่งไม่เพียงแต่ความสะอาดปลอดภัยของเครื่องมือ ชิ้นส่วน วัตถุดิบแล้ว การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกวิธีถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังสามารถยืดอายุของสินค้าที่วางจำหน่าย (Shelf Life) ได้อีกด้วย (more…)
ปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอุตสาหกรรมอาหาร

System
ปัญหาที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์หรือจุลชีพนั้น ถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร หรือที่เรียกกันว่า ‘อาหารเป็นพิษ’ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไป แต่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแล้วถือเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและมีความร้ายแรงอย่างมาก สร้างความเสียหายทางธุรกิจได้ทั้งชื่อเสียงและการลงทุน (more…)
ระบบอัดอากาศในอุตสาหกรรมอาหาร กับความปลอดภัยทางอาหาร

ระบบอัดอากาศในอุตสาหกรรมอาหาร กับความปลอดภัยทางอาหาร

System
ระบบอัดอากาศมีการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งอากาศเหล่านี้สามารถสัมผัสโดยตรงกับตัวอาหารหรือวัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการอื่นๆ เช่น ระบบอัตโนมัติ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่การใช้งานร่วมกับก๊าซ ดังนั้น ระบบอัดอากาศสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร (more…)
×