Wednesday, April 24MM Thailand

Tag: ความผิดพลาด

7 ที่มาปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้งานหุ่นยนต์จาก OSHA

7 ที่มาปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้งานหุ่นยนต์จาก OSHA

Automation, Hilight
ในปัจจุบันระบบอัตโนมัติถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผู้ผลิต กลายเป็นเทรนด์การผลิตในยุคปัจจุบันที่ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตต่าง ๆ เช่น ความล่าช้า ความสูญเสีย เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติสามารถเกิดความผิดพลาดและสร้างความเสียหายต่อสายการผลิตและธุรกิจได้เช่นเดียวกับการใช้แรงงานมนุษย์หากไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมถือเป็นหน่วยย่อยในระบบอัตโนมัติที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับสาเหตุของความล้มเหลวในการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการทำงาน (more…)
4 ประเภทอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์

4 ประเภทอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์

Automation
ความนิยมในการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นเทรนด์และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก ในขณะที่ความนิยมในการใช้งานเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ความรู้ความเข้าใจสำหรับความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมยังมีน้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้เช่นกันและอุบัติเหตุเหล่านั้นจะมีลักษณะอย่างไร ติดตามกันได้เลยครับ (more…)
ขำทั้งน้ำตากับความผิดพลาดของ CNC

ขำทั้งน้ำตากับความผิดพลาดของ CNC

Productivity, Video
การใช้งานเครื่อง CNC กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่ม ในการทำงานความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและนี่คือตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  (more…)