Thursday, September 29Modern Manufacturing
×

Tag: ค่าธรรมเนียมรถติด

ค่าธรรมเนียมรถติด (Cogestion Pricing) อาจลดขนาดยานยนต์ลง

ค่าธรรมเนียมรถติด (Cogestion Pricing) อาจลดขนาดยานยนต์ลง

Uncategorized
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington State University และ Brookings Institute ได้ศึกษาตัวอย่างกว่า 300 ครัวเรือนในพื้นที่ Seattle ต่อเนื่องกว่า 6 ปีพบว่าปัญหาการจราจรติดขัดนั้นยิ่งทำให้แต่ละครับครัวซื้อรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะทำให้รู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งกว่า และเมื่อทำการทดสอบกับแนวคิดค่าธรรมเนียมรถติด (Congestion Pricing) เพื่อพิจารณาแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถ พบว่าส่วนแบ่งตลาดสำหรับ SUV ขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วไปนั้นลดลง 8% (more…)
×