Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปตท. จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19

ปตท. จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19

News & Economics
ปตท. จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19  และหลักสูตรวิชาการด้านบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤต (more…)
5 ภาคีเครือข่ายรวมพลังร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

5 ภาคีเครือข่ายรวมพลังร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

Energy & Green
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ GISTDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กฟผ. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต ในการจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนคนไทยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์ (more…)
จุฬาฯ ร่วมกับ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid จัดตั้งโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​ (CU-RoboCovid)

จุฬาฯ ร่วมกับ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid จัดตั้งโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​ (CU-RoboCovid)

News
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid จัดโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​ (CU-RoboCovid) เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ (more…)
สัมผัส EV Ha:mo ลึกถึงข้างใน! กับงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

สัมผัส EV Ha:mo ลึกถึงข้างใน! กับงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

Hilight, News, Video
งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 นอกเหนือจากงานสัมมนาทางด้านวิศวกรรมที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทีมงานชาวไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาขึ้นมา เช่น Exosuit หุ่นยนต์สำหรับสำรวจท่อ แต่ที่ไม่แนะนำไม่ได้จริง ๆ คือ ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ที่นำมาให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกันถึงสมรรถนะการขับขี่เลยทีเดียว (more…)
×