Tuesday, March 28Modern Manufacturing
×

Tag: ดีเซล

กบน. ตรึงราคาดีเซล 34 บาท/ลิตรต่อเนื่อง

กบน. ตรึงราคาดีเซล 34 บาท/ลิตรต่อเนื่อง

Energy & Green
สกนช.ระบุที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานโลกเดือนมีนาคม 2566 ยังคงมีปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงผันผวนอยู่ ทั้งจากการเปิดประเทศของจีน ความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย จึงมีมติคงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ไว้ที่ 34 บาทต่อลิตร (more…)
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 1 เดือนปี 2566 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.2

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 1 เดือนปี 2566 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.2

Energy & Green
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 1 เดือนของปี 2566 (มกราคม) อยู่ที่ 161.49 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.2 (more…)
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน 

กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน 

Energy & Green
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป หลัง 2 ปัจจัยบวก ราคาน้ำมันโลกลดลง และ คลังลดภาษีดีเซลต่อเนื่องอีก 4 เดือน (more…)
สกนช.แจงผลดำเนินงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 65

สกนช.แจงผลดำเนินงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 65

Energy & Green
สกนช.แจงผลดำเนินงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 65 ใช้กลไกหลักพยุงราคาดีเซล และก๊าซ LPG อย่างต่อเนื่อง จนติดลบกว่า 1.3 แสนล้านบาท เร่งกู้เงินเสริมสภาพคล่องให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 5  (more…)
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 8 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 8 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2

Energy & Green
กรมธุรกิจพลังงาน เผย สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 8 เดือนของปี 2565 (มกราคม-สิงหาคม)  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.2  (more…)
ราคาน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ !!

ราคาน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ !!

Energy & Green
PTT Station-บางจาก  ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 3.00 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 1.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 8 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป  (more…)
กบน.มีมติปรับขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 1 บาท มีผล 7 มิ.ย.นี้

กบน.มีมติปรับขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 1 บาท มีผล 7 มิ.ย.นี้

Energy & Green
กบน.มีมติปรับขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 1 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับจากลิตรละ 32.94 บาท เป็นลิตรละ 33.94 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป พร้อมลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ กลุ่มโซฮอล 91, 95, E20 หนุนราคาขายปลีกลดลง  (more…)
กบน.ปรับขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน

กบน.ปรับขึ้นราคาดีเซลลิตรละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน

Energy & Green
กบน.เห็นชอบปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นลิตรละ 1 บาท หลังจากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกยังผันผวนต่อเนื่อง  ทั้งการเปิดประเทศของจีน มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเชีย และน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ลดลง  (more…)
กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาทต่อเนื่อง

กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 32 บาทต่อเนื่อง

Energy & Green
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลิตรละ 32 บาท เช่นเดิมอีกสัปดาห์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท  (more…)
×