fbpx
Saturday, November 28Modern Manufacturing

Tag: ตกงาน

ดัชนีอุตฯขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

ดัชนีอุตฯขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

News & Economics
ดัชนีอุตฯ ขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หลังปลดล็อกเฟส 6 เอกชนวอนรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ยืดชำระเงินกู้ SMEs ไปอีก 2 ปี (more…)